Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt “Podjetno nad izzive Podravje – PONI Podravje”. Za projekt v višini skoraj 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dober milijon evrov. Gre za zadnjega od osmih projektov v okviru celovitega projekta »Podjetno nad izzive«, ki se bo izvajal na področju celotne Slovenije. Njegov namen je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo uresničiti podjetniško idejo. Projekt PONI Podravje bo izvajala Mariborska razvojna agencija.

“Glavni cilj projekta Podjetno nad izzive PONI je ustanovitev novih podjetij, ki jih bodo preko podjetniškega usposabljanja odprle osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki bo udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov,” navajajo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Projekt zajema, kot navajajo, nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju štirih mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in uresničijo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta ter jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno jim projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Projekt za vse, ki imajo podjetniško idejo

Kot navajajo na Mariborski razvojni agenciji, je Projekt PONI Podravje model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Podpora in pomoč izkušenih mentorjev

“Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe. Udeleženci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Podravski regiji,” še dodajajo. Projekt tako ponuja:
  • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
  • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
  • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
  • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

“Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece. Izbrani kandidati se bodo zaposlili pri izvajalcu programa za obdobje 4 mesecev. V tem času bodo pridobili vsa potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model ter pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje,” še navajajo na MRA.

Več o projektu na tej povezavi.