Dvorec Viltuš, ki se nahaja v Občini Selnica ob Dravi, je eden izmed mnogih gradov v Sloveniji, ki propadajo. Trenutno stanje dvorca je takšno, da ga je težko rešiti.

Nekaj časa je bil dvorec v najemu Milana Slaviča, ki ga je bil pripravljen ponovno oživiti. Danes pa Viltuš v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za kulturo, propada.

Dvorec je imel nekoč dober potencial

Pred leti je dvorec najel Milan Slavič, velik ljubitelj in poznavalec gradov, ki je ponovno obudil že grad Fala. Le ta se nahaja zgolj nekaj kilometrov stran od dvorca Viltuš in danes privablja mnogo turistov, prav to pa je Slavič  želel prenesti tudi na Viltuš. »Zaradi nezmožnosti sklenitve kompromisov z Zavodom za varstvo kulturne dediščine sem obujanje dvorca opustil in se umaknil,« razočaran nad stanjem slovenskih gradov razlaga Milan Slavič. Danes ima Viltuš v lasti države skoraj že neprepoznavno podobo. Kljub temu pa na Ministrstvo za kulturo trdijo, da izvajajo nujna vzdrževalna dela v dvorcu in parku skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Zadnja leta se vedno več govori in razpravlja o gradovih 

Slavič, ki se že več let trudi za ponovno obuditev dvorca in pošilja dopise na raznorazna inštitucije, je do sedaj naletel le na gluha ušesa. »Gradovi bi morali imeti vsebino in biti v življenju, tako kot je grad Fala. Z obuditvijo tega gradu sem želel dokazati, da zato, da grad živi, niso potrebne ogromne vsote denarja,« pojasni Slavič in še dodaja, da ga veseli, da pa se v zadnjih letih le nekoliko več govori in razpravlja o gradovih.

Dogajanja na dvorcu trenutno ni

Dvorec danes sameva. Dogajanja na njem ni. Po besedah Slaviča je povsem izropan. Zaradi tega ima v zadnjih petih letih takšno podobo, da ga je le še s težavo mogoče rešiti. Ker ni imel skrbnika in za to nihče ni odgovarjal, so z namenom, da bi preprečili še nadaljnje vdore vandalov, zazidali okna in vrata. S tem so preprečili prezračevanje, zaradi česar je dvorec napadla vlaga. Kot so za Maribor24.si povedali na Ministrstvu za kulturo, je dvorec trenutno zaprt za javnost, saj je gibanje po objektu lahko nevarno za obiskovalce. Dodajajo še, da bodo, ko bo objekt popolnoma prenovljen, poiskali upravljavca, ki bo zagotovil vsebine za oživitev gradu.