Dupleški župan Mitja Horvat je z direktorjem vodnogospodarskega podjetja Drava Ptuj Borutom Roškarjem ta teden podpisal pogodbo za izvedbo gradbenih del pri projektu širitve obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja.

Vir: Facebook

Župan občine Duplek Mitja Horvat je z direktorjem vodnogospodarskega podjetja Drava Ptuj Borutom Roškarjem ta teden podpisal pogodbo za izvedbo gradbenih del pri projektu širitve obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja. Vrednost del v sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Drave znaša skoraj 1,9 milijona evrov.

Kot so pojasnili na dupleški občini, bodo s projektom, kjer bosta kot podizvajalca sodelovali še gradbeno podjetje Pomgrad in Komunala Slovenske Gorice, zagotovili 99,84-odstotno priključenost gospodinjstev na javno kanalizacijo v aglomeraciji Zgornji Duplek, ki je speljana na obstoječo čistilno napravo v Dogošah.

Kot so pojasnili na dupleški občini, bodo s projektom, kjer bosta kot podizvajalca sodelovali še gradbeno podjetje Pomgrad in Komunala Slovenske Gorice, zagotovili 99,84-odstotno priključenost gospodinjstev na javno kanalizacijo v aglomeraciji Zgornji Duplek, ki je speljana na obstoječo čistilno napravo v Dogošah.

V sklopu investicije bodo poskrbeli za izgradnjo skoraj devetih kilometrov kanalizacijskih vodov, osmih črpališč ter zamenjavo nekaj manj kot dveh kilometrov cevovodov na trasi kanalizacije. V več fazah bodo med drugim kanalizacijo uredili v naseljih Zapolutke, Kamenščak, Zabrege in Žitečki vasi.

Za projekt bodo 85 odstotkov denarja prejeli iz evropskega kohezijskega sklada, preostanek pa iz državnega proračuna. Predviden začetek gradbenih del je odvisen od prejete sofinancerske odločbe vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko, načrtujejo pa, da bi dela izvedli v letih 2020 in 2021.

STA