V Dupleku oktobra odpirajo dvorano s tristo sedeži, s katero bodo skozi celo leto zagotavljali izvajanje športne dejavnosti. Z večnamensko športno dvorano bodo omogočili boljše pogoje za celoletno vadbo tako šolarjem kot športnim društvom in rekreaciji.

V Dupleku so pred zaključkom gradnje športne dvorane, ki bo v osnovi šolska dvorana za športne dejavnosti s štirimi vadbenimi enotami. Občini Duplek je primarni cilj investicije skozi celo leto zagotoviti izvajanje dejavnosti v večnamenski športni dvorani in na ta način zagotoviti boljše pogoje za celoletno vadbo tako šolarjem kot športnim društvom in rekreaciji. Projekt je tudi trajnostno naravnan in pomeni manjše stroške vzdrževanja in stroške ogrevanja, ter na ta račun tudi prihranek za občino.

Nova dvorana bo tudi omogočila občini gostiti več različnih športnih in tudi kulturnih dogodkov znotraj ene stavbe. Ta koncept je že dolgo v rabi na področju oblikovanja športnih objektov. Razlog za investicijo je bil predvsem finančna upravičenost projekta, obenem pa na ta način povečati število dejavnosti v objektu in s tem ustvarjeni dohodek. Zahvaljujoč večnamenskemu igrišču, ki ga je mogoče razdeliti na tri dele, le ti pa nudijo možnost delovanja neodvisno drug od drugega, bo celo leto omogočeno izvajanje športne dejavnosti.

»Gre za dolgoletne sanje o izgradnji večnamenske dvorane. V bistvu jo potrebujejo naši otroci, potrebujejo jo vsi profesionalni in rekreativni športniki v naši občini. Dvorana bo gostila tudi različne družabne prireditve in smo s tem rešili veliko infrastrukturno praznino, saj bomo z novo večjo dvorano omogočili tako športne kot kulturne prireditve v vseh vremenskih pogojih.«

Mitja Horvat, župan Občine Duplek, je ob gradnji dejal: »Gre za dolgoletne sanje o izgradnji večnamenske dvorane. V bistvu jo potrebujejo naši otroci, potrebujejo jo vsi profesionalni in rekreativni športniki v naši občini. Dvorana bo gostila tudi različne družabne prireditve in smo s tem rešili veliko infrastrukturno praznino, saj bomo z novo večjo dvorano omogočili tako športne kot kulturne prireditve v vseh vremenskih pogojih.«

Dvorana bo oktobra pripravljena za uporabo

Gradnja dvorane pri Osnovni šoli Duplek je v zaključni fazi. Kljub izredni situaciji zaradi epidemije covid-19 dela potekajo le z manjšimi odmiki od prvotnega plana. Tako bo dvorana pripravljena za uporabo v mesecu oktobru. Investicija v celoten projekt gradnje večnamenske dvorane znaša dobre tri milijone evrov. Od tega je iz sofinancerskih virov zagotovljenih 1,37 mio EUR, razlika pa je zagotovljena iz lastnih sredstev Občine Duplek.

Tribuna za tristo gledalcev

Veliko igrišče v pritličju, dimenzije 40 x 20 m, je mogoče razdeliti na tri prečna igrišča, to je dve igrišči po 13,30 m x 20,00 m in sredinsko igrišče 13,40 m x 20,00 m. V nadstropju bo večnamenski prostor namenjen talni vadbi ali fitnesu. V pritličje so umeščene tudi garderobe s sanitarijami in tribuna za cca 300 gledalcev. V dvorani je tako cca. 2500 m2 neto uporabnih površin.

Najvišja energetska učinkovitost in spoštovanje zahtev sta dosežena, ker bo stavba zgrajena iz lesa z najmanj 70% volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov. Stavba dosega najstrožje zahteve energetske učinkovitosti ter hkrati uporabe gradiv z največjo vsebnostjo lesa. Tako smo aprila 2019 podpisali sofinancersko pogodbo Eko sklada o izplačilu nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič energijske stavbe v višini 881.520 EUR, ki se izplača ob zaključku investicije. 

Najvišja energetska učinkovitost in spoštovanje zahtev sta dosežena, ker bo stavba zgrajena iz lesa z najmanj 70 odstotkov volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov. Stavba dosega najstrožje zahteve energetske učinkovitosti ter hkrati uporabe gradiv z največjo vsebnostjo lesa. Tako so aprila 2019 podpisali sofinancersko pogodbo Eko sklada o izplačilu nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič energijske stavbe v višini 881.520 EUR, ki se izplača ob zaključku investicije.

Dvorano bo v dopoldanskem času v celoti uporabljala šola za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa šolske vzgoje, v popoldanskem času pa bo dvorana na voljo za izvedbo drugih športnih aktivnosti in prireditev.

Občina Duplek je tudi objavila razpis za oddajo prostorov za fitnes in pripadajoči vadbeni prostor v 1. nadstropju nove dvorane v skupni izmeri 328,60 m2, ki ga sestavljajo prostori dvorana za fitnes v izmeri 242,90 m2, mansardni vadbeni prostor v izmeri 42,80 m2, garderobe in sanitarije.