Kar 710 kilometrov dolga Dravska kolesarska pot, ki teče skozi 4 države in prišteva Maribor, tudi letos z novostmi za kolesarje.

FOTO: Facebook

Del projekta Dravska kolesarska pot, ki prišteva tudi Maribor z okolico, je že uresničen, del pa še bo. Kot je za naš osrednji mariborski medij povedal koordinator projekta Uroš Rozman, se trenutno pripravlja dokumentacija za zemljišča, ki bo nared nekje do poletja. A pridobivanje dokumentacije je za nekatere kraje lahko bolj problematično, saj je lastnikov ozemelj več. Del poti med Mariborom in Dravogradom je v tem oziru denimo manj problematičen, večji problem predstavlja del poti od Maribora proti Ptuju, saj je lastnikov več in bi se zato vsa zadeva znala nekoliko zavleči. Celotna Dravska kolesarska pot kot ločena kolesarska pot bo dokončana med leti 2021 in 2023, za poti pa je zagotovljen proračun v višini 15 milijonov evrov.

Denar za projekt bo v največji meri zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo (v sodelovanju z občinami), ki bo kasneje tudi upravljalec državne kolesarske povezave ob reki Dravi. S tem denarjem se bodo predvidoma gradili odseki:

·         Dravograd – Gortina

·         HE Ožbalt – HE Fala

·         HE Fala – Ruše

·         Ruše – Limbuš

·         Maribor – Miklavž – Starše – Hajdina – Ptuj

·         Ptuj – Markovci – Gorišnica – Ormož – Središče

Med 1 in 2 milijona evrov bomo poskušali zagotoviti iz EU sredstev ti. mehanizma Dogovora za razvoj regij. To bodo odseki:

·         Gortina – Muta

·         Radlje ob Dravi – Brezno – HE Ožbalt

·         Duplek

Iz Maribora proti Koroškem in Ptuju

Radlje ob Dravi – Maribor: 45 kilometrov dolga pot se prične ob reki Dravi v Mariboru in konča v Radljah ob Dravi. Od tega je slab kilometer vzpona, ki zagotovo ni lahek zalogaj. Pot teče skozi Kamnico, Ruše, Lovrenc na Pohorju in nadaljuje preko Podvelke ter konča v Radljah ob Dravi. Prav ta pot, ki se potem nadaljuje še do Dravograda, bi naj bila najbolj problematična za kolesarje, ki nimajo primernih koles ali fizične kondicije – del poti prišteva namreč vzpon na Pohorje, ki terja nekoliko več fizične kondicije, prav tako pa je potrebno kolo drugačnega tipa, saj celotna pot ni asfaltirana – tega je 80 odstotkov.

Druga, 30 kilometrov dolga pot, ki prav tako vključuje Maribor, pa se konča v Ptuju. Pot se vije iz Maribora vse do Malečnika, nadaljuje skozi Trčovo do Dupleka, Vurberka in Krčevine pa vse do Ptuja. Pot do Dupleka je v celoti asfaltirana, do Starš pa le 50-odstotno. A tudi slednje bo, kot trdi Rozman, kmalu sanirano. “Vsekakor je v interesu, da je Dravska kolesarska pot v celoti asfaltirana,” je povedal za Maribor24.

Vsako leto 10 do 20 dodatnih kilometrov

V Občini Ruše je Direkcija RS za infrastrukturo lani pričela z gradnjo 4,5 km dolge kolesarske poti med Mariborom in Rušami kot del Dravske kolesarske poti.  V letu 2018 je DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) naročila pripravo vse manjkajoče projektne dokumentacije na 12 odsekih. Sočasno se začenja gradnja kolesarske poti na odsekih, kjer je projektna dokumentacija že pripravljena, v občinah Muta, Radlje, Maribor in Ruše. Načrtovano je, da bi vsako leto DRSI v sodelovanju z občinami uredile med 10 in 20 kilometri novih odsekov kolesarskih poti. Zaključenih je tudi približno 20 kilometrov novih poti v makadamu ob reki Dravi.

Novost za kolesarje na poti predstavljajo nove karte, izdane s strani Zavoda za Maribor-Pohorje, ki bodo še bolje prikazale kolesarske trase. Na info tablah bo prikazan relief, zraven pa kar vozni del vlakov – v primeru, da kolesar nima primernega kolesa ali kondicije za nadaljevanje poti po Pohorju. Informacijske table o kolesarskih poteh lahko pričakujemo še letos; na njih pa bodo predstavljeni tudi turistični ponudniki in počivališča – saj veste, v primeru da bi izmučen kolesar rad nekaj dobrega pojedel, popil in se ulegel.

Nove poti pripravlja tudi MOM

Ob omenjenih trasah pa po besedah Rozmana Mestna občina z evropskimi sredstvi pripravlja tudi kolesarko pot med Limbušem in dvoetažnim mostom ob Dravi. To pa ni vse: MOM bi naj začela projektirati tudi traso med in Meljem, Malečnikom, Trčovo in Celestrino, in sicer z odsekom, ki ni vštet v Dravski kolesarski poti. Obe trasi po besedah Rozmana staneta približno 2 milijona evrov.

Dravska kolesarska pot meri kar 710 kilometrov

Kolesarska pot ob reki Dravi poteka skozi 4 države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška) in je v celoti dolga približno 710 kilometrov. Pot se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na toblaškem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten), Sloveniji in na koncu Hrvaški (kjer pot še ni v celoti urejena in označena).

Najbolj problematičen del je Lent

Najbolj problematični del v Mariboru je za kolesarje sigurno cesta na Lentu. Na cesti je ogromno konfliktnih točk, saj je poleg prometa tudi veliko število parkirišč, kolesarske steze pa niso urejene. Upamo, da se ta situacija reši čimprej, najbolje bi seveda bilo, če bi se to območje namenilo samo pešcem in kolesarjem,” piše Rozman.prisotni so bili tudi na prvem sestanku pri županu MOM, Saši Arsenoviču.