Z današnjim dnem je ministrstvo prižgalo zeleno luč za sprejem novih uporabnikov v domovih za starejše, vendar pa je slednje mogoče zgolj ob strogih pogoji. Pozanimali smo se, ali pogoje dosegajo mariborski domovi in kakšne težave se ob tem porajajo.

Danes bodo v socialnovarstvenih zavodih znova začeli sprejemati uporabnike, ki so bili med epidemijo covida-19 v domači oskrbi, vrata pa bodo ponovno odprli tudi za nove oskrbovance. Sprejemali bodo le tiste, pri katerih ni potrjena okužba z novim koronavirusom. V skupnosti socialnih zavodov ob tem opozarjajo na ponekod nejasna navodila pristojnega ministrstva, so zapisali na STA. Zavodi, kjer so nastanjeni uporabniki z okužbo, bodo lahko nove sprejeme organizirali le, če zagotavljajo ustrezno vzpostavitev treh con, tudi rdeče cone, namenjene okuženim. Pridobiti bodo morali pozitivno mnenje koordinatorjev in območno pristojnega epidemiologa.

Po mnenju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije navodila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v nekaterih pogledih niso povsem jasna in odpirajo nekaj vprašanj, zato so se v skupnosti dogovorili za srečanje s predstavniki ministrstva. V skupnosti opozarjajo tudi, da čakalne vrste ostajajo enako dolge, “le stiska ljudi je razumljivo večja, saj domovi niso opravljali rednih sprejemov, medtem ko se potrebe po institucionalni namestitvi niso spremenile“. Izpostavili so tudi kadrovsko podhranjenost, ki se je v času epidemije “več kot jasno razkrila”, še poročajo na tiskovni agenciji.

Spremeniti bi morali namen določenih prostorov

Direktorica Doma starejših občanov Tezno mag. Jasna Cajnko je za naš portal povedala, da je seznanjena s tem, da bi domovi lahko pod določenimi pogoji sprejemali nove uporabnike. Pojasni, da so prejšnji teden z ministrstva prejeli dopis, v katerem so jih predstavili pogoje pod katerimi lahko domovi začnejo sprejemati nove uporabnike. »Od domov pričakujejo, da vzpostavijo pogoje za t. i. cone, kar pa pomeni, da je konkretno v naši hiši treba narediti tehnične posege, najbrž spremeniti tudi namembnost nekaterih prostorov kot sta na primer prostor za fizioterapijo in delovno terapijo. Navodilo vzpostavlja tudi povečanje kadra zlasti z medicinske stroke, kar je v slovenskem prostoru zelo težko zagotoviti, pomeni pa to tudi zmanjšanje obstoječih kapacitet.«

»Od domov pričakujejo, da vzpostavijo pogoje za t. i. cone, kar pa pomeni, da je konkretno v naši hiši treba narediti tehnične posege, najbrž spremeniti tudi namembnost nekaterih prostorov kot sta na primer prostor za fizioterapijo in delovno terapijo. Navodilo vzpostavlja tudi povečanje kadra zlasti z medicinske stroke, kar je v slovenskem prostoru zelo težko zagotoviti, pomeni pa to tudi zmanjšanje obstoječih kapacitet.«

Kdaj bodo v domu sprejemali nove uporabnike nam direktorica ni znala odgovoriti. »Seznanjena pa sem, da je danes sestanek socialno varstvenih zavodov s predstavniki ministrstva, kjer bomo ponovno razložili, da zahtevano ne bo izvedljivo, morda pridemo do kakšnega konsenza,« je povedala Canjkova.

Zanimalo nas je še, ali si lahko v prihodnosti obetamo povišanje cen in direktorica doma nam je povedala, da je cena kontrolirana in se »sama po sebi brez soglasja ministrstva ne more spreminjati. Biti morajo vzpostavljeni pogoji, se pravi, ali gre za povečanje stroškov, ki bi to lahko narekovali, ampak v tem trenutku nismo o tem razmišljali.«

Sončni dom začne sprejemati nove uporabnike s prvim junijem

Vprašanja smo naslovili tudi na mariborski Sončni dom, ki deluje pod okriljem SeneCura domov. Povedali so nam, da bodo nove sprejeme začeli izvajati najkasneje s 1. 6. 2020, saj morajo dobiti še odgovore »na vrsto odprtih vprašanj s strani pristojnih ter zagotoviti vse pogoje, ki jih je postavilo ministrstvo. Pristojno ministrstvo zahteva namreč uvedbo t.i. sivih con, kar vpliva na zmanjšanje naših zmogljivosti oziroma zmanjšanje prostih mest za stanovalce, kar prinese s seboj povečanje stroškov ter zmanjšanje prihodkov,« je za naš portal povedala mag. Sanda M. Gavranovič, regijska direktorica SeneCura Slovenija Slovenija d.o.o.

»V tem trenutku na vprašanje, kaj to pomeni glede cen, ni možno odgovoriti, saj ne vemo točno, kateri stroški in v kolikšni meri bodo povrnjeni s strani države. Vsekakor podpiramo mnenje Skupnosti socialnih zavodov, da se ti stroški ne bi smeli prevaliti na stanovalce. Vsekakor bomo upoštevali navodila pristojnih v največji možni meri. Nove stanovalce želimo sprejeti čimprej, saj se zavedamo stisk ljudi, ki potrebujejo domsko oskrbo in zdravstveno nego.«

»V tem trenutku na vprašanje, kaj to pomeni glede cen, ni možno odgovoriti, saj ne vemo točno, kateri stroški in v kolikšni meri bodo povrnjeni s strani države. Vsekakor podpiramo mnenje Skupnosti socialnih zavodov, da se ti stroški ne bi smeli prevaliti na stanovalce. Vsekakor bomo upoštevali navodila pristojnih v največji možni meri. Nove stanovalce želimo sprejeti čimprej, saj se zavedamo stisk ljudi, ki potrebujejo domsko oskrbo in zdravstveno nego,« je na vprašanje glede morebitnega zvišanja cen odgovorila Gavranovičeva.