Z januarjem so se cene oskrbe v domovih za starejše v povprečju dvignile za 3,4 odstotke, kot poroča ministrstvo za delo veljavna zakonodaja omogoča spreminjanje cen v skladu z rastjo stroškov.

Domovi za starejše, cene oskrbe za starejše ter dodatne storitve zmeraj dvigujejo veliko prahu. Domovi za starejše so postali pravi luksuz, katerega si ob misli na plače, ki jih ima velika večina ljudi v Sloveniji, sčasoma ne bo več moglo privoščiti veliko starejših državljanov.

Prvo povišanje cen oskrbnin v domovih se je zgodilo s 1. januarjem, ko se je cena zvišala izredno v povprečju za 2,2 odstotka, nato pa so cene poskočile še za 1,8 odstotka ob rednem usklajevanju v mesecu marcu. V domovih za starejše so se tako dvignile cene oskrbnin, ponekod pa tudi cene za dodatne storitve. Kot pravijo na ministrstvu za delo se cene storitve institucionalnega varstva “oblikujejo na podlagi načrtovanih stroškov storitve v okviru omejitev, ki jih predpisuje Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Veljavna zakonodaja omogoča, da se z rastjo stroškov storitve spreminja tudi cena.

Za dodatne storitve se odloči vsak prostovoljno

Dodatne storitve, ki so opredeljene kot obseg oskrbe, ki ni predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe, se zaračunajo samo na podlagi izkazanih in dokumentiranih dodatnih stroškov. “Zanje se uporabnik odloči prostovoljno,” povedo na ministrstvu. Dodatne storitve pa določajo organi upravljanja zavoda sami, v cene pa ministrstvo ne posega, kot tudi ne vodi evidenc o cenah in vrstah dodatnih storitev pri posameznih izvajalcih. Pod te storitve pa se sklepajo prinašanje hrane v sobo uporabniku, če to ni zajeto v vrsti oskrbe, opravljanje storitev čiščenja večkrat na teden kot sicer, pomoč pri osebni higieni in izvajanju dnevnih aktivnosti v večjem obsegu kot to izhaja iz kategorije oskrbe, v katero je uvrščen uporabnik, spremstvo po nakupih, storitve frizerja, pedikerja ter podobno

Zavodi imajo možnost cenike dodatnih storitev prilagoditi potrebam svojih uporabnikov, zato se vrste dodatnih storitev spreminjajo.

Kot so še sporočili iz ministrstva sami tako nimajo podatkov o tem kateri domovi so v januarju ali marcu dvigovali cene dodatnih storitev, kljub temu pa ocenjujejo, da so bili upoštevani pozivi ministrstva k odgovorni uskladitvi cen. V Sloveniji po navedbah Dela zgolj pet zavodov ni podražilo oskrbnine, vsi ostali pa so to storili bodisi že januarja ali nato marca. Kot vzrok za podražitev pa so bili povsod navedeni višji stroški dela za kader. Torej, zvišanje minimalne plače delavca v Sloveniji je tako pripeljal do podražitve oskrbnine v domovih za starejše. A kot še poudarjajo na ministrstvu, do dodatnih podražitev v tem letu več ne bo prišlo.

Cene osnovne oskrbe so se dvignile tudi v Mariboru

V Mariboru delujejo trije domovi za starejše, Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom pod gorco ter Dom starejših občanov Tezno, obrnili pa smo se tudi na Dom sv. Lenarta. Pri nekaterih so se zvišale cene za Oskrbo I. ter Oskrbo IV., ki veljata, prva za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremlja starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči ter druga za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebuje delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Situacijo nam je nato dodobra opisal direktor Doma Danice Vogrinec Maribor, Marko Slavič, ki je povedal, da so se znašli v brezizhodni situaciji. Ob dvigu minimalnih plač so se namreč v domovih za ostarele znašli pred velikim finančnim breznom, saj so morali zagotoviti plače svojim zaposlenim, a dodatka za to od države niso dobili, tako je ostalo le to, da se zvišajo cene oskrbe. “Ko se strošek dela spremeni, je država dolžna poskrbeti za izpad,” ugotavlja Slavič, ki pove tudi, da so bile od domov za starejše občane vložene različne tožbe, a so bile le-te zaradi zakonskih podlag kaj hitro odpravljene.

Do podražitev v tem letu več ne bo prišlo.

Tako so v Domu Danice Vogrinec ceno osnovne oskrbe zvišali za slabe 3 odstotke. “Zvišale pa se niso cene nobenim dodatnim storitvam, prav tako tudi nismo dodalo nobene nove dodatne storitve,” nam je še zaupal Slavič.  Dodal je še, da je potrebno pri zvišanju gledati tudi ceno osnovne oskrbe, ki je bila v veljavi prej, saj že tam obstajajo med samimi domovi velike spremembe. “Treba pa je pri višanju cen imeti v mislih strukturo kadra, saj je strošek za kader neprimerljiv, če so nekje zaposleni v večini mlajši ali starejši.

Nove dodatne storitve niso bile vpeljane nikjer

Kot so za Maribor24 povedali pri Domu pod Gorco so se cene Oskrbe I. dvignile za 1,4 odstotka, za Oskrbo IV. pa za 1,6 odstotka. Kot poudarjajo, niso spreminjali Cenika dodatnih storitev. “Nismo dodali nobene nove storitve, ki bi jo bilo potrebno plačati,” pojasnjujejo ter dodajajo, da niso spreminjali cen dodatnih storitev.

V Domu pod Gorcu pa je potrebno dodatno plačati naslednje storitve: strošek lastnega televizorja, telefona ali hladilnika v sobi, vrsto diete in nekatere storitve, ki so opredeljene izven oskrbe stanovalca ter na tak način ni potrebe po takojšnji spremembi v višjo oskrbi. “To je seveda za stanovalca vsekakor ugodneje.” Dodatne storitve pa nudijo stanovalcem večjo možnost izbire in koriščenja uslug oziroma storitev na način, ki so ga drugače vajeni v domačem okolju, nato pa pojasnjujejo. “V Oskrbi I. stanovalcu pripada čiščenje sobe enkrat tedensko, če ima stanovalec potrebo po dodatnem čiščenju, ima možnost naročiti to storitev v sklopu dodatnih storitev. Stanovalcu se zaračunavajo samo tiste dodatne storitve, ki jih želi oziroma se pokaže potreba po tem in to ni razlog za višanje oskrbe, kot smo navedli zgoraj.

Trenutne cene v domovih za starejše Maribor in okolica.

Podobna zgodba je tudi v Domu starejših občanov Tezno, kjer se cene dodatnih storitev niso spremenile, uvedli pa niso niti novih plačljivih dodatnih storitev. So pa v domu prav tako podražili položnice za osnovne oskrbe, kjer je Oskrba I. narasla za kar 3 odstotke, medtem ko Oskrba IV. za kar 5 odstotkov. Tako sedaj dan v dvoposteljni sobi stane od 19,22 evra pa vse do 33,31 evrov.

V domu kot dodatno plačljive storitve tretirajo pomoč pri tuširanju ali kopanju, ki  prinos hrane in napitkov sobo, pomoč pri oblačenju, spremstvu in podobno.

Podobna zgodba pa je tudi v domu starejših občanov v Lenartu, kjer se je cena osnovne oskrbe dvignila za 1,5 odstotka, medtem ko se je oskrba IV dvignila za 2 odstotka.