Zdravniki, medicinsko osebje in ostali, ki delajo v ambulanti, to počnejo v svojem prostem času, prostovoljno. Nudijo tudi možnost tuširanja in pravno pomoč. Z donacijo zdravil lahko pomagate tudi vi.

Zdravstvena ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja na Strossmayerjevi ulici v Mariboru, skupaj s posvetovalnico, šteje 15 let delovanja. Deluje pod okriljem Nadškofijske Karitas Maribor. Najprej je bila mišljena le kot kratkotrajen projekt. Po nastanku je šesta tovrstna v Evropi in je primer dobre prakse, še prav posebej zaradi lastnega laboratorija ter tega ker je prva z zobozdravstveno ordinacijo.

Ciljna populacija, ki jim zdravstveno pomagajo, so brezdomci, osebe brez državljanstva, izbrisani, Romi, osebe brez stalnega prebivališča, prezadolženi in obubožani podjetniki. Pokriva vso severovzhodno Slovenijo in je dodobra znana v širšem geografskem in družbenem okolju.

Vse več obravnav samostojnih podjetnikov

»V zadnjih letih se je najbolj spremenilo to, da so se uredile zadeve kar se tiče izbrisanih. Beležimo pa več pacientov v kontekstu samostojnih podjetnikov, ki niso dobili plačila za svoje delo in niso morali plačevati prispevkov,« pojasnjuje. V zadnjih dveh letih obravnavajo tudi več družin iz tretjih držav. Občasno obravnavajo tudi otroke, a k sreči v le redkih primerih. Te primere rešujejo s Centrom za socialno delo in ministrstvom. Navadno gre za kratkotrajne statusne rešitve.

Zdravniki, medicinsko osebje in ostali, ki delajo v ambulanti to počnejo v svojem prostem času, prostovoljno. Zaposlena je le ena medicinska sestra, ki skrbi za logistično, tehnično in strokovno organizacijo. 

Zdravniki, medicinsko osebje in ostali, ki delajo v ambulanti to počnejo v svojem prostem času, prostovoljno. Zaposlena je le ena medicinska sestra, ki skrbi za logistično, tehnično in strokovno organizacijo.

Prihajajo ljudje, ki so v tujini doživeli finančni zlom in se vrnili v Slovenijo

Vodja ambulante dr. Vojko Kanič, dr. med. nam je dejal: »Ambulanta je zelo potrebna, v Karitasu je za brezdomce zelo dobro poskrbljeno. Sedaj prihajajo ljudje, ki jih je izvrgla moderna družba. Začudilo me je, da so se pojavili ljudje, ki so večino delovnega časa preživeli v tujini, tam doživeli finančni zlom in se vrnili v Slovenijo.« Zelo se ga dotakne tudi srečanje s puncami albanskih narodnosti, ki jih kupijo za žene zelo mlade: »To so zares veliki psihosocialni problemi, ki jih žal ne moremo rešiti sami. Same so v tem okolju.«

»Marsikdo pride, da se spet počuti človek, Preseneča me, da med mladimi zdravniki ni želje po pomoči, veliko je zdravnikov, ki so že v pokoju.«

Kot pojasni Kanič je v ambulanti veliko psihocoialne problematike. V ambulanti vidi, kako socialna izključenost uničujoče učinkuje na ljudi in kot doda, marsikomu ogromno pomeni, da sliši toplo besedo: »Marsikdo pride, da se spet počuti človek, Preseneča me, da med mladimi zdravniki ni želje po pomoči, veliko je zdravnikov, ki so že v pokoju.«

Vesel je, da si je Karitas tako dobro zastavil ta projekt in da so gledali na vse vidike, vse od prenočišč, prehrane. »Naš del v ambulanti je le delček tega kar naredi Karitas.«

V lanskem letu pomagalo 43 zdravnikov in štirje zobozdravniki

Ambulanta obratuje vsak delovni dan s prisotnostjo diplomirane medicinske sestre, zdravniki – splošne medicine in specialisti – prihajajo po razporedu, enkrat tedensko tudi zobozdravnik. V lanskem letu je v programu sodelovalo  43 zdravnikov in 4 zobozdravniki. Delo zdravnikov prostovoljcev je koordiniral prim. dr. Vojko Kanič, dr. med. V programu sta skozi vse leto aktivno sodelovali prostovoljka in farmacevtka. V delo v Ambulanti se je redno vključevala prevajalka za romski in albanski jezik.

Ambulanta tehnično dobro opremljena

Kot pojasni Darko Bračun iz Nadškofijske Karitas Maribor, je ambulanta tehnično dobro opremljena, saj razpolaga s hematološkim in urinskim analizatorjem, defibrilatorjem, spirometrom, CRP readerjem, oksimetrom, PSA readerjem, EKG aparatom. »Ambulanta zasleduje v temelju naslednje cilje zagotovitev osnovnih zdravstvenih storitev, zagotovitev osnovnih zobozdravstvenih storitev, zagotovitev čimprejšnje vključitve v sistem osnovnega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, zagotovitev najnujnejših zdravil ter socialna podpora/oskrba in svetovanje.«

Trenutno prostori zadostujejo potrebam. Majhna težava so aparature, ki jih načenja zob časa. Morali so zamenjati nekaj aparatov, splošno gledano pa so s stanjem zadovoljni.

V letu 2019 so zabeležili 221 obravnav, 1.175 telefonskih informacijsko svetovalnih pogovorov ali pogovorov v sklopu iskanja rešitev za uporabnika (predvsem z ustanovami), ter 588 komunikacij preko e-pošte. Ambulanto je obiskalo 63 unikatnih uporabnikov. Darovalci so podarili 11.310 kg zdravil, ki so bila ustrezno vodena.

V letu 2019 so zabeležili 221 obravnav, 1.175 telefonskih informacijsko svetovalnih pogovorov ali pogovorov v sklopu iskanja rešitev za uporabnika (predvsem z ustanovami), ter 588 komunikacij preko e-pošte. Ambulanto je obiskalo 63 unikatnih uporabnikov. Darovalci so podarili 11.310 kg zdravil, ki so bila ustrezno vodena.

Pri osebi pogosto odkrijejo več težav

Kot je dejal Bračun, so v preteklem letu najpogosteje obravnavali kronična obolenja srca in ožilja, težave s povišanim krvnim pritiskom, psihične težave, sladkorna bolezen, akutna respiratorna obolenja, KOPB – kronična obstruktivna bolezen pljuč, kronične bolečine zaradi degenerativnih obolenj lokomotornega aparata, alergije in okvare jeter – ciroza jeter.

Nudijo tudi možnost tuširanja in pravno pomoč

»V okviru laboratorijskega dela je bilo opravljenih 114 laboratorijskih in drugih preiskav. V sklopu socialnovarstvenega dela programa, ki zajema svetovalni in higienski del, se je evidentiralo 186 obravnav – tuširanje, pranje lasišča in prav toliko pranja brisač in osebnega perila, ki ga uporabniki lahko prevzamejo v roku enega tedna ali po dogovoru tudi kasneje. Uporabniki, ki nimajo lastnega osebnega perila, se lahko preoblečejo v sveža oblačila, ki so na razpolago,« še dodaja.

Stroški letno znašajo okoli 30.000 evrov, sofinancerji so: Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Maribor, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje in Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji.

Pomagate lahko tudi vi

Vsi, ki imate doma uporabna zdravila, ki jih ne potrebujete več, jih lahko namenite brezplačni ambulanti. Bračun poziva, da predhodno pokličete v ambulanto in zdravil ne puščate nenadzorovano na vratih, ampak se dogovorijo z medicinsko sestro, ki dela vsak dan in ji predajo v roko. Najbolj potrebna so zdravila za lajšanje bolečin.

Delovnik ambulante s prisotnostjo zdravnika:
Ponedeljek: od 16.00 do 17.30
Torek, četrtek, petek: od 10.00 do 11.30
Sreda: prva in zadnja sreda v mesecu od 10. do 11.30 ure, vmesne od 15. do 16.30 ure