Dvorana Tabor vse od odprtja ni doživela prenove. Potrebna sanacija bi lahko v Maribor ponovno pripeljala večja mednarodna tekmovanja in prvenstva. Evropsko prvenstvo v košarki je bilo zagotovo največja priložnost za celovito prenovo, vendar se tudi takrat ni izšlo.

Dvorana Tabor je le ena izmed mnogih športnih objektov v Mariboru, ki so potrebni celovite prenove. Kljub temu da dvorana obstaja od leta 1984, ni bila nikoli v celoti dograjena, saj manjka vzhodni aneks, ki bi se v skladu z investicijsko operacijo tudi dokončno dogradil. V 30 letih so se v dvorani odvile številne tako športne kot zabavne prireditve, gostila je tudi  pomembna svetovna in evropska prvenstva. Do danes so v dvorani našteli več kot osemmilijonov obiskovalcev.

V vseh teh letih dvorana ni doživela velike konstrukcije. Zamenjala se je le streha, ki je puščala.

»Ob odprtju je bila ena najmodernejših na tleh takratne Jugoslavije. V vseh teh letih pa ni doživela velike rekonstrukcije. Zamenjala se je le streha, ki je puščala,« nam pove vodja Dvorane Tabor in Ledne dvorane Anton Knez. V lanskem letu je bila izvedena le energetska sanacija razsvetljave in ogrevanja. Zamenjali so žarnice, svetila in modernizirali kotlovnico.

Pred leti izgubljena priložnost za prenovo

Že več let imajo sicer pridobljeno gradbeno dovoljenje, za sanacijo so želeli izkoristiti evropsko košarkarsko prvenstvo, a niso bili izbrani za gostitelja tekem. »Prvenstvo v košarki je bila zagotovo največja priložnost za celovito prenovo, vendar se žal ni izšlo, saj so bile očitno kalkulacije zveze in države drugačne, torej brez Maribora. Imeli smo pripravljeno vse, od dokumentacije za izgradnje, kot druge pogoje, kot so nastanitve in podobno,« pove.

Anton Knez: »V Maribor se bi lahko vrnila večja mednarodna tekmovanja in prvenstva, v poletnih mesecih bi lahko organizirali priprave tako za klube kot reprezentance. Dosegla bi se tudi boljša poslovna učinkovitost objekta.«

Lahko bi gostili prireditve, ki sedaj gredo mimo Maribora

Zaradi normativov in standardov velikih mednarodnih tekmovanj bi bilo nujno potrebno prenoviti celotno dvorano. Potrebna je prenova garderob, sanitarij in spremljajočih prostorov, ki zajemajo sejne sobe, doping sobe, sobe za masažo, zdravstveno osebje, novinarje in prenoviti informacijsko tehnologijo in ozvočenje. »Prav tako bi bilo potrebno napraviti energetski ovoj, s tem bi se zmanjšali stroški in posodobila dvorana. Na ta način bi lahko imeli vse prireditve, ki morda gredo mimo Maribora, čeprav je Maribor športno mesto. S to rekonstrukcijsko bi dvorana postala spet ena modernejših, vsaj v tem delu Slovenije,« pojasni Knez.

6,5 milijonov težka investicija

Celotna investicija je ocenjena na okoli 6,5 milijona evrov. »Potrebno bi bilo preveriti stanje na gradbenem tržišču, ki se je od leta 2012, ko je bil izdelan projekt Rekonstrukcije, energetske sanacije in dozidave Dvorane Tabor, zagotovo spremenilo. Mislim, da če Mestna občina Maribor pripravi dobro razvojno strategijo na področju športa, da se bo našel tudi denar za prepotrebno obnovo, ki vrne svoj nekdanji blišč s prireditvami in izgledom.« 

»Mislim, da če Mestna občina Maribor pripravi dobro razvojno strategijo na področju športa, da se bo našel tudi denar za prepotrebno obnovo, ki vrne svoj nekdanji blišč s prireditvami in izgledom.«

Težava tudi parkirišča

Pred leti so na Koresovi ulici ob Dvorani Tabor uredili dodatna parkirišča, kar je nekoliko povečalo kapaciteto parkirišč, a še vedno ne zadostujejo potreba. »Parkirišč bi moralo biti po naši oceni še več, a trenutno zadostujejo zasedenosti dvorane. Ko so večje prireditve pa menim, da nobena dvorana nima zadostne kapacitete parkirišč za vse obiskovalce.« Rešitev vidi v tem, da bi domačini ob teh priložnostih uporabljali avtobusen prevoz, kar se že prakticira za nogometne tekme.

Dvorana zasedena tudi po 12 ur dnevno

Prenova dvorane bi zagotovo za Maribor veliko pomenila. Knez poudarja, da bi se lahko vrnile vse športne prireditve in ostale zabavnoglasbene prireditve. »S tem bi bila dodana vrednost ne samo Športnim objektom, ampak celotnemu mestu, glede na to, da bi se zagotovo povečalo število obiskovalcev, tako na športnih, kot ostalih prireditvah.« Posledično bi se lahko zagotovo povečala tudi rekreacija. Dvorana je sicer vse od odprtja polno zasedena, trenutno po 10 do 12 ur na dan.

»Ker je Maribor športno mesto, smo veseli in zadovoljni, da se vse več ljudi ukvarja s športom in rekreacijo, saj se s tem razvija vsak posameznik tudi kot osebnost in družba kot celota. V skoraj vseh objektih s katerimi upravljamo, se povečuje število rekreativcev.«

Situacija z novim koronavirusom je ohromila tudi delovanje dvorane, a imajo v prihodnje kar nekaj rezervacij tako za športne kot zabavnoglasbene prireditve. O točnih datumih je prehitro govoriti, vse bo odvisno od epidemiološke slike Slovenije.