Nepremičninski agenti dobivajo vprašanja ali bodo cene nepremičnin padle in ali je sedaj pravi čas za prodajo ali nakup nepremičnin?

Koronavirus je tako kot ostale dejavnosti tudi nepremičninarje postavil pred nov izziv. Iz danes na jutri so bili prisiljeni prenehati izvajati svojo dejavnost. »Prekinili smo z vsemi ogledi nepremičnin, sestanke in pogajanja pa prenesli v virtualni svet. Teh 45 dni pa seveda nismo počivali. Potrebno je bilo zaključiti odprte zadeve a tudi to ni bilo enostavno saj FURS, upravne enote in občine niso poslovale oz. so poslovale ohromljeno,« nam je povedala Mojca Žižek Mesarec iz Galea nepremičnine.

Pester in produktiven zagon

Po tem obdobju so ljudje spet počasi pričeli z vrtenjem telefonov in ponovno so pričeli z ogledi. »V prvih dneh smo na oglede nepremičnin peljali tiste stranke, ki so se vnaprej najavile. Ljudje, ki so imeli namen kupiti ali prodati nepremičnino so pričeli z aktivnostmi takoj po sprostitvi ukrepov. Vsekakor pa lahko rečemo ,da je bil zagon zelo pester in produktiven.«

»45 dni prisilnega počitka na trgu kratkoročno ni naredilo večjega pretresa. Tisti, ki nepremičnino morajo kupiti, prodati ali najeti so se angažirali takoj po sprostitvi ukrepov. Na samem trgu spremembe cen nepremičnin ni opaziti.«

»45 dni prisilnega počitka na trgu kratkoročno ni naredilo večjega pretresa. Tisti, ki nepremičnino morajo kupiti, prodati ali najeti so se angažirali takoj po sprostitvi ukrepov. Na samem trgu spremembe cen nepremičnin ni opaziti.«

Povpraševanje in ponudba nista doživela bistvenega pretresa

»Lahko rečem, da »po koroni« delamo boljše in več, saj delamo s tistimi, ki imajo namen kupiti, prodati, oddati ali najeti. Firbcev je manj. Malenkostno je opaziti edino pri investitorjih, ki gradijo za trg, da ravnajo malo bolj premišljeno. Situacija je dolgoročno še vedno negotova in investitorji sedaj malenkost bolj preudarno izbirajo,« pojasnjuje Žižek Mesarcova.

Robi Slana, direktor nepremičninske agencije 24nep d.o.o. nam je dejal, da so se aktivnosti, v trenutku, ko so ponovno začeli obratovati, povrnile na stanje pred karanteno. »Zaznati je bilo celo povečanje povpraševanja iz strani potencialnih kupcev. Na nas so se ponovno pričele obračati tudi stranke z namenom prodaje nepremičnin. Poslovanje preko fizičnih srečanj s strankami smo prilagodili tako, da smo upoštevali vse zdravstvene zahteve in ostala priporočila, ter tako zaščitili naše stranke in tudi sebe.«

Kljub temu, da se v omenjeni nepremičninski agenciji v večji meri poslužujejo video prestavitev nepremičnin, ker nudijo veliko več informacij in boljšo predstavo o nepremičnini, so mnenja, da osebnega ogleda želene nepremičnine s strani potencialnega kupca ne morejo nadomestiti s kakšno drugo digitalno oziroma virtualno obliko.

Bodo cene nepremičnin padle?

Dnevno dobivajo vprašanja, ali bodo cene nepremičnin sedaj padle, saj naj bi sledila kriza na lokalnem in globalnem področju. V nepremičninski agenciji Galea povedo: »Glede na dolgoletne izkušnje in izkušnje iz krize 2008/2009 povemo, da so nepremičnine tiste, ki na trgu reagirajo zadnje oziroma najkasneje. Večjih pretresov v naslednjih 6-12 mesecih po našem mnenju ni pričakovati. Takrat bo pa tako nastopil čas za nov virus z novo krizo. Pustimo se presenetiti.«

Z ukinitvijo prepovedi gibanja med občinami, se je delo nepremičninske agencije Idila, normaliziralo. »V začetku maja se je trg nepremičnin pričel ponovno prebujati. S prvimi transkacijami smo še imeli težave zaradi zaprtih državnih mej in omejenega delovanja javne uprave, kar pa je sedaj tudi odpravljeno,« nam pojasni Damijan Kokol iz nepremičninske agencije Idila. Ob tem doda, da opažajo, da je povpraševanje po nakupu nepremičnin ponovno veliko, sploh glede na poletne mesece, ko na nepremičninskem trgu vlada zatišje. »Do sedaj nismo zaznali spremembe/padca cen nepremičnin in glede na veliko povpraševanje, ga tudi v bližnji prihodnosti ne pričakujemo.«

Je pravi čas za prodajo ali nakup?

Vasja Crnjakovič, vodja agencije Re/max, nam je dejal, da se tako kupci kot prodajalci sprašujejo, ali je pravi čas za nakup oz. prodajo nepremičnine. Seveda se sprašujejo tudi, kaj se bo dogajalo s cenami nepremičnin. »Za nepremičnine s pravilno zastavljeno tržno ceno je povpraševanje veliko, nemalokrat se nam zgodi, da je nepremičnina prodana že v istem tednu ali v 14 dneh. Hkrati so nepremičnine še vedno ena izmed varnejših naložb, tudi zato po njih še vedno povprašujejo kupci, ki kupujejo za investicijo,« pojasni.

»Na trgu je manj kupcev, vendar je to za nepremičninske svetovalce hkrati tudi dobrodošlo, saj so na trgu ostali akterji, ki imajo resnično namen nepremičnino prodati oziroma kupiti, lahko torej rečemo, da so to resni kupci in prodajalci.«

»Na trgu je manj kupcev, vendar je to za nepremičninske svetovalce hkrati tudi dobrodošlo, saj so na trgu ostali akterji, ki imajo resnično namen nepremičnino prodati oziroma kupiti, lahko torej rečemo, da so to resni kupci in prodajalci,« pojasnjuje.

Dolgoročno stabilna in varna naložba

Tudi v Insi zaenkrat bistvenih sprememb ne opažajo. »V kolikor ne bo večjih sprememb na področju kreditiranja upamo, da bo tudi nepremičninski trg stabilen in brez večjih pretresov.«

»Upada zaenkrat nismo opazili. Ljudje večinoma kupujejo nepremičnine zase, iz lastne stanovanjske potrebe. Vsi, ki so stanovanje ali hišo potrebovali pred izbruhom epidemije, ga potrebujejo tudi zdaj. Posamezniki, ki nepremičnino kupujejo kot investicijo pa so se spet prepričali, da je nepremičnino dolgoročno stabilna in varna naložba,« še pojasni Potočnik.

Strah lastnikov, da se nepremičnine ne bodo prodale, je odveč

V njihovi agenciji sicer povpraševanje po nepremičninah, ni na ravni, kot je bilo pred epidemijo novega koronavirusa. Hkrati se je zmanjšala tudi ponudba novih nepremičnin. »Tukaj velja poudariti, da je strah lastnikov, da se njihove nepremičnine ne bodo prodale zaradi tržne situacije odveč. Na trgu se sicer mogoče na prvi pogled zdi, da je prisotnih manj kupcev (povpraševanja) in prodajalcev (ponudbe), vendar v resnici drži le dejstvo, da so prodajalci, ki prodajajo, tisti, ki so resnično motivirani za prodajo svoje nepremičnine, kupci pa posamezniki ali podjetja, ki že imajo izdelano finančno konstrukcijo in so pripravljeni na hitro realizacijo posla.«

Več povpraševanja po hišah in parcelah

Branko Potočnik, direktor nepremičninske agencije Insa d.o.o. nam je ob tem dejal: »V času skoraj popolne ustavitve javnega življenja se je pokazalo, da je samoizolacijo ali karanteno veliko lažje in udobneje preživeti v stanovanjskih hišah z zemljiščem, kot v stanovanjih, znotraj majhnih, zaprtih prostorov. Morda bo to za nekatere vzpodbuda, da se spet obrnejo k naravi, ven iz  mesta ali na obrobje mest.«

Kot pojasni Robi Slana, direktor nepremičninske agencije 24nep d.o.o., tudi oni niso zaznali sprememb, kot tudi ne krize ali padca cen, kot je bilo ponekod predvideno: »Opazili smo povečanje povpraševanja po hišah in parcelah. Sklepamo, da je pri lastnikih stanovanj v času karantene prišla na plano želja po dodatnem prostoru, kamor lahko stopiš in kjer se lahko giblješ, sploh če so v družini prisotni otroci. Generalno gledano je povpraševanje prisotno v enaki meri kot pred karanteno in tudi cene so ostale na enaki ravni, kot so bile.«

»Verjamemo, da so okoliščine karantene in obveznega zadrževanja doma v določeni meri zaznamovale prodajalce in kupce nepremičnin, saj tisti zunanji prostor pri nepremičnini; vrt, parcela, atrij, ipd., prinaša izredno veliko prednost, sploh v takšnih razmerah, kot je pandemija virusa,« je dejal Robi Slana, direktor nepremičninske agencije 24nep d.o.o.

»Verjamemo, da so okoliščine karantene in obveznega zadrževanja doma v določeni meri zaznamovale prodajalce in kupce nepremičnin, saj tisti zunanji prostor pri nepremičnini; vrt, parcela, atrij, ipd., prinaša izredno veliko prednost, sploh v takšnih razmerah, kot je pandemija virusa,« je dejal Robi Slana, direktor nepremičninske agencije 24nep d.o.o.

Želijo si zagotoviti samooskrbnost

Tudi v Re/maxu so opazili spremembo v povpraševanju. Povečalo se je namreč zanimanje za manjše hiše in vikende v bližini mest. Velikokrat se na njihove nepremičninske svetovalce obrnejo stranke, ki  želijo poleg hiše ali vikenda tudi nekaj zemljišča, saj si želijo do določene mere zagotoviti samooskrbnost.

»Banke dajejo kredite, noben posel po Covidu 19 nam do sedaj ni padel v vodo zaradi neodobritve kredita kupcem. Seveda pa je vse odvisno od finančnih zmožnostih kreditojemalca. Banke si med seboj predstavljajo veliko konkurenco, kar kupcem omogoča izbiro banke glede na najboljše pogoje,« še dodaja Slana.

Posledice vidne v prihodnjih mesecih

Posledice, ki jih bo pustil sedemtedenski “lock down”, bodo po besedah Slane iz agencije Re/max vidne v prihajajočih nekaj mesecih: »Skoraj zagotovo pa bi lahko rekel, da znižanja cen stanovanj ni pričakovati, saj ponudba še vedno zaostaja za povpraševanjem. Zavedamo se seveda izzivov, ki jih je dogajanje, povezano s korona virusom, pustilo in nanje smo pripravljeni.«