Končno, današnjo podobo, je kuhinja v UKC Maribor dobila v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1981 je bila dograjena še jedilnica za zaposlene. Epidemija je načrtovano shemo obnove porušila in načrte premaknila v nedoločljivo prihodnost.

Epidemija je porušila mnoge načrte, tudi takšne, ki so nujno potrebni. Med drugim je obnova kuhinje UKC Maribor. V kuhinji je zaposlenih kar 159 ljudi, od tega 50 kuharjev in 103 kuhinjski pomočniki. Dnevno skupaj pripravijo okoli 1100 obrokov za prehrano zaposlenih in okoli 900 celodnevnih obrokov za bolnike. Ti. Oddelek za prehrano in dietetiko je eden večjih nemedicinskih oddelkov v UKC Maribor. Del oddelka je tudi dislocirana kuhinja na Oddelku za pljučne bolezni na Pohorju.

Večji del oddelka, kjer je umeščena glavna kuhinja, ki je tudi največji del omenjenega oddelka, deluje v stavbi, katere del je starejši od 110 let. Končno, današnjo podobo, je kuhinja dobila v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1981 je bila dograjena še jedilnica za zaposleno osebje.

Potrebna celovite prenove

Kuhinja je potrebna celovite prenove, zato je bila pred časom izdelana idejna zasnova, po kateri bi kuhinjo dogradili tako, da bi na enem mestu hrano skuhali in jo tudi neposredno, brez dodatnega transportiranja jedi na druge lokacije, takoj po obdelavi pacientom tudi razdelili. »Posodobili bi tehnologijo, uredili prezračevanje, pomivalnico, skladiščne prostore in prostor za prehrano uslužbencev. Predviden poseg je zahteven in vključuje delno rušitev in dograditev stavbe, nove instalacije in obsežna gradbeno-obrtniška dela,« je dejala Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živ. teh., vodja Oddelka za prehrano in dietetiko.

»Posodobili bi tehnologijo, uredili prezračevanje, pomivalnico, skladiščne prostore in prostor za prehrano uslužbencev. Predviden poseg je zahteven in vključuje delno rušitev in dograditev stavbe, nove instalacije in obsežna gradbeno-obrtniška dela,«

Dodala je, da se v obremenjeni kuhinji kot je njihova kjer se dnevno pripravi veliko število obrokov in kjer je oprema in tehnologija precej dotrajana, servisiranje opreme in zamenjava le-te pogosto potrebno. Zadnja investicija je bila zamenjava štirih prekucnikov. Pred nekaj dnevi so uporabljali še prekucnike, ki so bili izdelani v drugi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja. »Seveda so bili potrebni tudi gradbeni posegi in napeljava novih instalacij, saj je današnja oprema precej drugačna. Skupna investicija je znašala 82,956,51 EUR z DDV,« še opisuje.

Investicija visoka 14 milijonov evrov

Nujno potrebna prenova pa je velik finančni zalogaj, saj je ocena stroškov, ki je bila opravljena lani, znašala okoli 14 milijonov evrov. Dela naj bi predvidoma trajala leto in pol. »Po prvotnih načrtih naj bi se z deli pričeli konec 2021 in končalo v prvi polovici leta 2023,« pove Ekartova in poudari, da so omenjeni podatki iz leta 2019, torej še globoko v času pred epidemijo. Ta je, kot pove, nedvomno načrtovano shemo porušila in načrte premaknila v nedoločljivo prihodnost.

Po prvotnih načrtih naj bi se z deli pričeli konec 2021 in končalo v prvi polovici leta 2023 A je epidemija načrtovano shemo porušila in načrte premaknila v nedoločljivo prihodnost.

UKC Maribor je pred dvema tednoma obiskala tudi podpredsednica vlade RS in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Ogledala si je sam oddelek, kjer ji je predstojnica oddelka predstavila problematiko kuhinje in podala nekaj podatkov o samooskrbi na prehrambnem področju ter potrebi po izgradnji nove kuhinje.

In kako poteka delo v glavni kuhinji?

V glavni kuhinji se hrana skuha in razdeli v večje transportne posode, ki jih s posebno logistiko dostavljajo na devet delilnih mest in sicer v dve večji razdelilni kuhinji. Tam poteka delitev hrane po t.i. tabletnem sistemu ter v sedem manjših čajnih kuhinj, ki so nameščene znotraj posameznih oddelkov in kjer poteka delitev hrane po drugačnem, klasičnem postopku.

En celodnevni obrok sicer vključuje pet obrokov: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja. V nekaterih primerih je vključen še povečerek, torej šesti obrok.

Ločena skupina kuharjev

Hrana za zaposlene in paciente se pripravlja v isti kuhinji, le da za hrano za zaposlene delavce UKC skrbi posebna skupina kuharjev, ločeno od hrane, ki se pripravlja za paciente. Hrana za bolnike se pripravlja skladno s priporočili, ki veljajo za obolelo populacijo in je prilagojena značilnostim, ki veljajo za posamezna obolenja. Razlikuje se v različnih tehnoloških postopkih priprave hrane ter upošteva omejitve pri enem ali več živilih, kjer je to potrebno.

Hrana za zaposlene in paciente se pripravlja v isti kuhinji, le da za hrano za zaposlene delavce UKC skrbi posebna skupina kuharjev, ločeno od hrane, ki se pripravlja za paciente.

Hrano za bolnike pripravljajo dietni kuharji, to so kuharji, ki dobro poznajo značilnosti posameznih obolenj in poznajo pravilne postopke priprave hrane za obolelo populacijo. Hrana za zaposleno osebje se pripravlja z drugačnimi tehnološkimi postopki in nima takšnih prehranskih omejitev kot prehrana za bolnike. Poleg mesne in dietne malice na voljo še vegetarijanska malica ter solatni krožnik.

Jedilnica leta 1981 in danes.

Zaposleni lahko izbirajo med malico v dopoldanskem in popoldanskem času, kosilom, dežurno večerjo ali nočno malico. Vsa živila nabavljajo od zanesljivih in preverjenih dobaviteljev izbranih na javnem razpisu.