Najpogostejši obliki sta pokop v krsti ali žari, vse bolj priljubljen je tudi raztros pepela. Pogrebno podjetje Maribor ima v planu urediti gozdno pokopališče. Gozdno pokopališče pomeni, da bo zakupljen kvadratni meter gozda, kamor se bo brez vsakega obeležja žara pokopala.

Po vsej Evropi so načini pokopavanja mrtvih podobni. Najpogostejši obliki sta pokop v krsti ali žari, vse bolj priljubljen je tudi raztros pepela. Pokojnega lahko ohranite v obliki diamanta ali pa ga celo z žaro posadite na vašem vrtu iz žare in bo počasi zraslo drevo. Alternativ je čedalje več. Med tem pa imajo na Dobravi v planu urediti gozdno pokopališče.

Krematoriji so v zadnjem času vedno bolj pod pritiskom, saj morajo nadgrajevati svoje tehnologije, da je ob sežigu izpust škodljivih plinov čim manjši. Prav zato se razvija tudi posebna tržna niša ekoloških inovacij na področju pogrebov – v svetu se pojavljajo kartonaste krste, v vodi topeče žare, posebna zelena pokopališča, zelene upepelitve … Podjetja, ki se ukvarjajo s tovrstnimi storitvami namreč sledijo naravnim vzorcem: v naravi se živali po smrti počasi spojijo z naravo, tako se razvijajo tudi načini, kako bi se človeški posmrtni ostanki lahko pretvorili v organske odpadke.

V Mariboru okoli 1.000 pogrebov letno

Pogrebno podjetje Maribor je upravljavec dveh največjih pokopališč v Mariboru: Pobrežja in Dobrave. V podjetju opravijo približno 1.000 pogrebov letno. Kot povedo na Pobrežju močno prevladujejo žarni pokopi in jih je v strukturi pokopov že kar 94 odstotkov, klasičnih oziroma pokopov s krsto je le še šest odstotkov. Medtem na Dobravi opravijo 59 odstotkov žarnih, 10 odstotkov klasičnih in kar 31 odstotkov pogrebov z raztrosom pepela.

Možen anonimni pokop

Na željo umrlega ali njegovih svojcev se lahko opravi anonimen pokop. »Anonimen pokop se lahko opravi bodisi s pokopom krste ali žare, bodisi z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe imena umrlega.« Na kraju pokopa ali raztrosa tako ni obeležja. Kraj je evidentiran le v evidenci umrlih, ki so pokopani na pokopališču. Anonimne pokope opravljajo tako na pokopališču Pobrežje kot na Dobravi, raztros pepela na pokopališču pa se lahko, skladno s Pokopališkim redom na območju Mestne občine Maribor, opravi samo na pokopališču Dobrava.

Raztros pepela na zasebnem zemljišču

Če to omogoča pokopališki red, se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa, pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru izven pokopališča ali morju. V preteklem letu 2019 so bila na mariborski občini izdana tri soglasja za raztros pepela izven pokopališča, in sicer eno za raztros pepela iz žare na Mariborskem Pohorju, na zemljišču, ki je v lasti MO Maribor in dve za raztros na zasebnem zemljišču.

V preteklem letu 2019 so bila na mariborski občini izdana tri soglasja za raztros pepela izven pokopališča, in sicer eno za raztros pepela iz žare na Mariborskem Pohorju, na zemljišču, ki je v lasti MO Maribor in dve za raztros na zasebnem zemljišču.

Občina izda soglasje za raztros pepela pokojne osebe na podlagi prejete vloge. Pred izdajo soglasja za raztros na zasebni površini mora organ, ki odloča, razpolagati z dovoljenjem lastnika zemljišča in lastnikov mejašev. »Izdaja soglasja je vezana tudi na dejstva, da gre za pokop, kjer je natančno določen čas in kraj pokopa (parcelna številka, katastrska občina) in da je vlogi priložen izpisek za pokojno osebo iz matične knjige umrlih.« Vlogo najdete TUKAJ.

Prvotno zasnovano kot zelena travnata površina z manjšimi spominskimi obeležji

Pokopališče Dobrava je bilo sicer prvotno zasnovano kot zelena travnata površina z manjši spominskimi obeležji. Predvideno je bilo, da se grobna mesta ne pokrivajo s kamnom ali drugimi ureditvenimi elementi. »Ker je predvidena zasnova preveč odstopala od tradicionalnih slovenskih pokopališč, se je sčasoma dopustilo manjše krajinsko arhitekturne odmike od prvotne zasnove. Kljub temu so posebnost dobravskega pokopališča še vedno tratni grobovi in s cipresami ločena grobna polja,« zapišejo.

Na Dobravi bodo uredili gozdno pokopališče

Omenjeno pokopališče ima možnosti širitve, med tem ko tovrstnih možnosti na Pobrežju ni. Na Dobravi so nam že v preteklem letu dejali, da imajo v planu narediti gozdno pokopališče. »Trudimo se ohraniti drevesa, čim več dreves, ne narediti goloseka in saditi na novo. Radi bi ohranili stara, zdrava drevesa, vmes pa bi se ustvaril nov del pokopališča oz. bi se ustvarilo gozdno pokopališče.«

»V roku dveh let se bo pojavila potreba po novih prostih mestih. Takrat je prva faza širitve urediti žarna polja na delu med upravne stavbe do Islamskega dela.«

Gozdno pokopališče pomeni, da bo zakupljen kvadratni meter gozda kamor se bo brez vsakega obeležja žara pokopala. »Za naše običaje je to nekaj nepojemljivega, tako je bilo včasih, ko je bilo govora, da se posmrtni ostanki potrosijo, tako verjamemo, da se bo prijelo tudi to. Še ena možnost kopališča je biorazgradljiva žara iz katere zraste drevo, v kolikor se kakšen del gozda ne bo ohranil.« 

Izvedba projekta se je prestavila v prihodnje leto

»Projekt, katerega aktivnosti so se pričele v letu 2017, bo potekal fazno. V okviru izdelave strokovnih podlag je za 2018 in 2019 že pripravljena tudi projektna naloga/ponudba za izdelavo projekta PZI za območje 1. etape-jug, katere avtor je Aleš Koprivšek,« so nam pojasnili v Pogrebnem podjetju Maribor in dodali, da se je izvedba projekta prestavila v prihodnje leto.

Nadaljujejo z ureditvijo Parka spominov

Med tem nadaljujejo z ureditvijo Parka spominov. Gre za pomemben del pokopališča Dobrava, ki se razprostira na območju protitankovskega jarka, oz. na območju povojnih pobojev. »Prostor, ki se preureja v edinstven Park spominov (različni deli pokopališča se bodo združili v celoto s potmi in tablami, posvečenimi žrtvam) simbolno povezuje vojna grobišča: prve in druge svetovne vojne ter povojnih pobojev, v dostojanstven poklon vsem žrtvam vojn, brez delitev in brez vrednotnih sodb,« dodajo.

Pričenjajo z menjavo cipres

Hkrati nadaljujejo tudi projekt hortikulturnega razvoja pokopališča. Pogrebno podjetje Maribor in Mestna občina Maribor sta pristopila k sanaciji, oziroma menjavi cipres na posameznih oddelkih pokopališča. »V štirih do petih letih želimo obnoviti oziroma zamenjati ciprese, ki ločujejo grobna polja. V letošnjem letu bo do novembra zamenjanih približno 330 cipres, v naslednjih letih pa še preostale,« povedo.

Od večnega pokoja v gozdu do diamantov

V svetu je sicer precej priljubljen tudi raztros pepela v morju, narašča pa tudi trend pokopavanja v naravi, predvsem v gozdovih ali drugih neokrnjenih delih. Pepel svoje drage pokojne osebe pa lahko spremenite tudi v diamant, za kar se svojci odločajo z mislijo na to, da bodo tako pokojnika lahko vselej imeli ob sebi. Izpoved matere v nesreči umrlega Chrisa priča o tem, kako je mama smrt svojega sina s tem, ko je njegov pepel poslala v Švico, kjer so ga spremenili v diamant, lažje prebolela.

Švicarsko podjetje Algordanza že več let omogoča posebno ohranjanje večnega spomina.  So eden izmed prvih ponudnikov diamantnega pokopa na svetu. Se pravi: pepel pokojnika spremenijo v diamant s katerim omogočijo, da pokojnika ohranimo v svoji bližini. Cene diamanta so odvisne od karatov, vse od tri pa do deset tisoč evrov. Vaš diamant lahko pri draguljarju izdelate v nakit.

Iz pepela pokojnika zraste novo drevo

Ameriško podjetje je iznašlo žaro – Urna Bios, ki omogoča, da iz pepela pokojnika zraste novo drevo. Sama žara je izdelana iz kokosove lupine. Spodnji del je namenjen za pepel, zgornji del pa za seme. Seme vzklije brez stika s pepelom. Stranke same izberejo vrste drevesa. Na voljo so med drugim tudi bukev, bor in hrast.