S prihajajočim začetkom novega šolskega leta se bliža tudi sezona maturantskih izletov, ki je zaenkrat ovita v nejasnosti. Ne iti ali iti in se zabavati z maskami?

Če prejšnja generacija maturantov ni doživela svojih maturantskih plesov, za letošnjo obstaja bojazen, da novega šolskega leta ne začne s tradicionalnim maturantskim izletom. Ravnatelji so o tem, ali se na izlet odpraviti, ali ne, negotovi, nejasna pa je tudi prihodnost vseh izletov in izmenjav s tujino.

Samo Repolusk, ravnatelj Gimnazije Antona Martina Slomška pove, da se bodo o dokončni izvedbi maturantskega izleta skupaj z agencijo, ki izlet organizira, ter starši in dijaki odločili konec avgusta. »Zaenkrat ostaja v načrtu obisk tujine, Grčije, četrti teden septembra, izvedba pa je v celoti odvisna od epidemiološke situacije – želim, da ravnamo odgovorno,« dodaja.

Če izleta ne bo, bo denar povrnjen

»Ekskurzijo smo res že načrtovali v preteklem šolskem letu, tako da so dijaki in straši opravili že tudi nekaj plačil obrokov,« še pripomni in pojasni, da je agencija zagotovila, da bo v primeru neizvedenega izleta denar povrnjen ali pa bodo dijaki dobili vrednostnico, vse pa bo v skladu z zakonodajo in interventnimi ukrepi, ki zavezujejo vse agencije.

Vprašljive so tudi ostale ekskurzije in izmenjave, ki dijakom omogočajo potovanje v tujino. »Ostale ekskurzije v tujino in izmenjave s tujimi šolami, npr. v okviru Erasmus+, bomo izvedli glede na takratno epidemiološko situacijo v tisti državi in podatke s strani partnerjev,« razlaga ravnatelj Gimnazije Antona Martina Slomška.

»Ničesar ne odpovedujemo vnaprej, se pa zavedamo realne možnosti, da bo letošnje leto v tem pogledu zelo drugačno in bodo te generacije otrok v tem smislu prikrajšane za kakšno svetovljansko izkušnjo. Po drugi strani pa je to lahko priložnost za odkrivanje naravnega in kulturnega bogastva Slovenije …«

Samo Repolusk še razmišlja: »Ničesar ne odpovedujemo vnaprej, se pa zavedamo realne možnosti, da bo letošnje leto v tem pogledu zelo drugačno in bodo te generacije otrok v tem smislu prikrajšane za kakšno svetovljansko izkušnjo. Po drugi strani pa je to lahko priložnost za odkrivanje naravnega in kulturnega bogastva Slovenije …«

Bolj kot vsega si želijo vrnitve v šolo

Ravnateljica III. gimnazije Maribor, Marija Lešer pove, da maturantskih ekskurzij na njihovi šoli že dlje časa ne organizirajo več, vse ekskurzije, ki so del izobraževalnega programa, pa so začasno premaknili, čakajoč na jesensko situacijo, od katere bodo odvisni nadaljnji koraki. »Prav tako čakamo, kako bo z izvedbo mednarodnih menjav in Erasmus+ programa – delovne prakse naših dijakov in dijakinj v programu predšolske vzgoje v tujini,« še dodaja: »Zagotovo si vsi najbolj želimo, da bi se pouk začel normalno v šoli (ob spoštovanju vseh ukrepov in priporočil) in da bi lahko stekle tudi ostale dejavnosti, ki so ne le obogatitev programa, pač pa dodana vrednost v procesu srednješolskega izobraževanja.«

Sodelovanja s tujino bo v prihodnosti manj

Drugače so se odločili na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše, saj tamkajšnji ravnatelj Samo Robič pove, da v novem šolskem letu oziroma v septembru 2020 maturantskega izleta ne načrtujejo. »Izvedba raznih strokovnih šolskih ekskurzij v novem šolskem letu bo odvisna predvsem od epidemiološke situacije ter preventivnih ukrepov, ki jih bo potrebno upoštevati. Enako velja tudi za projekte s tujino – prijateljske izmenjave s šolami, praksa v tujini …« razlaga Robič, ki meni, da bo ekskurzij in sodelovanja s tujino manj kot v preteklosti.

»Izvedba raznih strokovnih šolskih ekskurzij v novem šolskem letu bo odvisna predvsem od epidemiološke situacije ter preventivnih ukrepov, ki jih bo potrebno upoštevati. Enako velja tudi za projekte s tujino – prijateljske izmenjave s šolami, praksa v tujini …«

»Pomemben bo predvsem vidik varovanja zdravja udeležencev. Pri načrtovanju bomo upoštevali seveda navodila pristojnega ministrstva,« pove in doda, da bodo dijakom v novem šolskem letu kljub posebnim razmeram skušali ponuditi, kar se le da. Tudi na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše si želijo predvsem pouka in srečanj z dijaki v šoli.

Maturantskih izletov že nekaj let ne organizirajo tudi na Biotehniški šoli v Mariboru, pojasnjuje tamkajšnji ravnatelj Anton Krajnc, prav tako pa so v šoli vse izmenjave s tujini prestavili za »nedoločen čas«. Kako bo, bo pokazala epidemiološka situacija.

Dijaki za izlet najdejo druge možnosti

Bolj pogumne so z organizacijo maturantskih izletov agencije, ki te prirejajo brez sodelovanja s posameznimi šolami. Nedavno je tako potovalna agencija Mondial na zasebni hrvaški otok Obonjan odpeljala 300 slovenskih dijakov, kar je zaradi epidemiološke situacije in dvoma v to, da se lahko na takem potovanju zagotovi ustrezne higienske ukrepe, dvignilo precej prahu.

Kako bodo, če se bodo maturantski izleti sploh izvedli, videti maturantske zabave v koronskem času, še ni jasno, šušljalo pa se je predvsem o možnosti izvedbe improviziranih »maturancev« po Sloveniji.