Opozorilni radarji so namenjeni predvsem zagotavljanju večjo ozaveščenosti voznikov o dejanski hitrosti vožnje in so pogosto preventivni ukrep pred represivnimi ukrepi policije.

Foto: AVP

V Mariboru in tudi ob okoliških cestah lahko tako vozniki kot tudi pešci na več lokacijah opažajo preventivne radarske table oziroma prikazovalnike hitrosti, ki opozarjajo voznike, ali upoštevajo predpisane omejitve hitrosti. Gre sicer za blag ukrep za umirjanje prometa, saj vozniki, če prekoračijo najvišjo dovoljeno hitrost, niso sankcionirani.

Na občinskih cestah 8 merilnikov hitrosti

Iz službe za odnose z javnostmi na Mestni občini Maribor (MOM) so sporočili, da je na območju občinskih cest ves čas prisotnih 8 merilnikov hitrosti, ki delujejo zgolj preventivno. »Vse table so certificirane in skladne z veljavno zakonodajo,« še poudarjajo in nadaljujejo, da ni predpisanih posebnih predpisov, ki bi zadevali merilnike hitrosti in njihovo postavljanje, četudi je vrsta predpisov in direktiv, ki jih morajo upoštevati proizvajalci, da tovrstne naprave lahko dajejo v uporabo in na trg.

Služba za odnose z javnostmi: »Podatke pa posredujemo tudi policiji,« dodajajo.

Po treh mesecih običajno »selitev«

Merilnike hitrosti pristojne službe postavljajo na lokacije po kriterijih, ki jih pod okriljem sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu določi komisija za tehnična vprašanja. »V komisiji so člani fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, policije, agencije za varnost v prometu ter strokovnih občinskih služb. Table se prestavljajo iz ene na drugo lokacijo po približno treh mesecih delovanja, medtem ko nekatere, kjer gre za kritične odseke cest, lahko ostajajo tudi dalj časa. Prednosti imajo šole, vrtci in tudi morebitne pobude občanov,« so razložili in nadaljevali, da jim podatki, ki jih pridobivajo iz tabel, služijo pri prometnih obravnavah posameznih odsekov cest ter pri odločitvah za izvedbo morebitnih ukrepov v smislu izboljšanja prometne varnosti. »Podatke pa posredujemo tudi policiji,« dodajajo.

Služba za odnose z javnostmi: »Prednosti imajo šole, vrtci in tudi morebitne pobude občanov.«

Šteje prometa, merjenje hitrosti, izračun povprečne hitrosti

In kako delujejo preventivne radarske table? »Na principu Dopplerjevega efekta, znotraj table je oddajnik in sprejemnik. Valovi se oddajajo stalno, in sicer pod kotom 11 stopinj vodoravno ter 17 stopinj navpično. Meritveni val je na približno 100 metrov razdalje širok med 3 in 5 metrov, sicer pa je doseg možno tudi nastaviti. Starejše table so priključene na električno omrežje javne razsvetljave, novejše, ki prevladujejo, pa imajo solarno napajanje,« so pojasnili v občinski piar službi in zaključili, da s pomočjo radarskih tabel štejejo promet, merijo hitrosti, izračunavajo povprečne hitrosti in podobno. »Iz večine tabel je možno online pridobiti navedene podatke in jih kreirati kot poročilo. Iz starejših tabel pa odčitke opravljamo ročno na terenu neposredno na lokaciji,« so zaključili.