Letos je v proračunu MO Maribor za vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije namenjenih 350.00 evrov. 75 odstotkov sredstev je namenjenih barvanju talne signalizacije.

V preteklih dneh je bilo v Mariboru opaziti, da se obnavlja talna signalizacija. Letos so bile med drugim obnovljene ceste Na poljanah, Preradovičeva ulica, Avtomobilska ulica in Pobreška cesta. Z barvanjem talne signalizacije so pričeli konec marca.

»MO Maribor obnavlja talno signalizacijo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Dela potekajo skladno z zastavljenimi načrti in cilji. Obnavlja se talna signalizacija, ki je slabo vidna in ima vpliv na varnost prometa. Gre predvsem za prehode za pešce, puščice, ločilne črte, stop črte, robne črte, itd.,« so nam pojasnili na Mestni občini Maribor.

Za prometno signalizacijo 350.000 evrov

Letos je v proračunu MO Maribor za vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije namenjenih 350.000 evrov. 75 odstotkov sredstev je namenjenih barvanju talne signalizacije. »S trenutno razpoložljivimi sredstvi se lahko zagotavlja triletni standard. To pomeni, da se signalizacija na manj prometnih cestah obnavlja v triletnem ciklusu,« dodajo na občini.

»Letos se kontrastno barvanje prehodov za pešce izvaja z obstojnejšo modro barvo (SIGNODUR ROLL), ki se nanaša s posebnimi valjčki in zagotavlja petletni standard obstojnosti.«

Barvanje s kontrastnimi barvami se bo nadaljevalo

Pred štirimi leti smo se v Mariboru prvič srečali z barvno talno signalizacijo. Tega leta je namreč v veljavo stopil nov pravilnik o prometni signalizaciji. Glaven namen je bil povečati varnost pešcev in kolesarjev. Barvanje talne signalizacije v kontrastnih barvah se bo, kot so dejali na občini, nadaljevalo. Predvsem barvanje modrih prehodov za pešce. »Letos se kontrastno barvanje prehodov za pešce izvaja z obstojnejšo modro barvo (SIGNODUR ROLL), ki se nanaša s posebnimi valjčki in zagotavlja petletni standard obstojnosti,« povedo ob koncu.