Prebivalci Slovenije imamo skoraj 55.000 različnih imen, med katerimi je nekaj tudi takih, ki so enaka imenom nekaterih mesecev. Takšna imena so denimo April, Maj, Julij in Avgust, navaja državni statistični urad. Ime Julij, ki ni pogosto moško ime, ima 206 moških.

Juliji v Sloveniji so v povprečju stari skoraj 51 let. Največ jih je bilo rojenih v 40. letih prejšnjega stoletja, v času samostojne Slovenije pa četrtina vseh. Največ oz. 12 odstotkov vseh s tem imenom je bilo res rojenih v juliju, vendar pa ne veliko manj tudi v januarju in marcu,

Podobno velja za žensko različico tega imena Julija. V Sloveniji živi 2999 prebivalk s tem imenom. Posebno modno je ime postalo po letu 2000. Od leta 2011 je bilo celo osmo največkrat dodeljeno dekliško ime. Povprečna starost prebivalk z imenom Julija je tako 15 let. Največ oz. 13 odstotkov jih je bilo rojenih v mesecu juliju. Približno tolikšen je tudi odstotek prebivalk z imenom Julia, ki so se rodile v juliju.

Včasih se je pri izbiri imena upošteval cerkveni koledar

Avgust je moško ime starejših generacij, v Sloveniji jih živi 852 in so v povprečju stari skoraj 65 let. V avgustu se je rodilo 28 odstotkov Avgustov in 26 odstotkov Augustov, kar je veliko več, kot se jih je rodilo v preostalih mesecih. Prebivalk z imenom Avgusta je 56, po letu 1981 pa se to ime ni več pojavilo.

V preteklosti se je pri izbiri imena novorojenca zelo pogosto upošteval cerkveni koledar. Otrok je dobil ime svetnika, ki je godoval na dan njegovega rojstva ali vsaj zelo blizu temu datumu. Od konca 60. let prejšnjega stoletja pa se je tak način izbire imena čedalje bolj opuščal. Upoštevanje cerkvenega koledarja pri izbiri imena je vplivala tudi na število različnih imen, ki so bila v uporabi. Seznam je bil precej krajši kot danes. V preteklosti je bilo torej z istim imenom poimenovanih veliko več prebivalcev, kot jih je danes.

Novorojenčke poimenovali po znanih svetnikih

Za nekatera imena iz cerkvenega koledarja, ki so jih v preteklosti pogosto dajali otrokom, je opazna povezava z mesecem, v katerem goduje svetnik z izbranim imenom. Od prebivalcev z imeni, ki se pojavijo po več kot 1000-krat, je bil v juniju rojen vsak četrti Alojz ali Alojzij, saj najbolj znani svetnik s tem imenom goduje 21. junija. V juliju pa je rojena vsaka četrta Ana ali Anica, saj sv. Ana goduje 26. julija.

Ime Ana pa hkrati sodi v skupino zimzelenih, vedno modernih imen. Ime Ana je drugo najpogostejše žensko ime, ki so ga dobivale in ga dobivajo novorojene deklice v vseh obdobjih in ki je priljubljeno tudi v sodobnem času. To ime se med deklicami, rojenimi po letu 1981, uvršča med prvih deset najbolj priljubljenih, v obdobju med letoma 1991 in 2010 pa je bilo celo četrto največkrat izbrano ime. Od prebivalk z imenom Ana, rojenih do konca 60. let prejšnjega stoletja, je bila vsaka tretja rojena v mesecu juliju, od tistih, ki so se rodile po letu 1970, pa vsaka deveta.

Tudi največ prebivalcev z imenom Jakob je bilo rojenih v juliju, saj sv. Jakob goduje 25. julija, največ Jernejev pa v avgustu, saj je god sv. Jerneja 24. avgust.