So službe. In so »top šihti«, ki jih za vaš nov začetek izbrskamo vsak teden. Tokratni nabor predstavlja prosta delovna mesta, s katerimi lahko uresničite svoje otroške sanje. Vse od reševalca do pravnika, knjižničarja, kuharja …

V otroštvu so nas ljudje kar naprej spraševali, kaj bomo, ko odrastemo. »Učiteljica!« »Avtomehanik!« »Zdravnik!« »Prodajalka!« »Arhitekt!« »Kuharica« »Šef!« »Reševalec!« Ste si želeli katero od teh delovnih mest opravljati tudi sami?

Če se vas otroške sanje o poklicu še vedno držijo in ste trdno odločeni, da jih uresničite, preverite naš tokratni izbor prostih delovnih mest, ki bodo gotovo v marsikomu obudila otroške spomine in želje. Morda pa je to namig, da tudi vi pošljete svojo prijavo!

1. KUHAR

Si za to delovno mesto? Imaš IV. ali V. stopnjo strokovne izobrazbe gostinske, turistične ali druge ustrezne smeri, najmanj 1 leto delovnih izkušenj s tovrstnega področja dela, znanje enega tujega jezika, sposobnost sodelovanja v timu, samoiniciativnost, urejenost in dinamičnost pri delu in

komunikacijske veščine? Potem beri dalje, saj lahko že z eno prijavo uresničiš svoje otroške sanje!

Kaj te čaka? Priložnost za delo za polni delovni čas na delovnem mestu Kuhar 1 v Termah PTUJ, pri čemer zaposlitev obsega samostojno kuhanje najzahtevnejših jedi, jedi po naročilu, dietnih jedi, banketnih in svečanih obrokov; kvalitetno pripravljanje vseh vrst jedi iz ponudbe gostinskega obrata; izdajanje in porcioniranje jedi; pomoč pri sestavi jedilnikov, menujev in receptur in še veliko več!

Pričakuj sklenitev delovnega razmerja za določen čas z možnostjo podaljšanja, 3-mesečnim poskusnim delom, dvoizmenskim režimom ter dinamičnim delovnim okoljem v vodilnem turističnem podjetju v Sloveniji.

Prijavi se! Klik za več.

2. SVETOVALNI DELAVEC

Si za to delovno mesto? Je bila tvoj vzor v času osnovne šole prav svetovalna delavka? Imaš pridobljeno visokošolsko izobrazbo 2. stopnje smeri Psihologija? Obvladaš slovenščino, računalniška znanja in lahko predložiš vsa ustrezna potrdila o nekaznovanosti in podobno?

Kaj te čaka? Prosto delovno mesto svetovalnega delavca na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, ki obsega opravljanje dela svetovalnega delavca, dodatne strokovne pomoči učencem v skladu z odločbo o usmeritvi, izvajanje dela laboranta, poučevanje v podaljšanem bivanju ter druga dela po navodilih ravnatelja. Pričakuj zaposlitev za polni delovni čas ter trajanje za določen čas.

Prijavi se! Priložnost za prijavo se nahaja tukaj.

3. KNJIŽNIČAR/KA

Si za to delovno mesto? So otroške sanje obsegale delo s knjigami? Potem se ustavi in dobro preberi naslednje vrstice! Zahtevana je visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. Smeri Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev.

Knjižničar je lahko tudi, kdor ima izobrazbo za predavatelja, pedagoško-andragoško izobrazbo in je končal študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva. Oseba v preteklosti ni smela biti: pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev…

Kaj te čaka? Prosto delovno mesto knjižničarja oziroma knjižničarke v vzgoji in izobraževanju na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Mariboru. Knjižničar v vzgoji in izobraževanju je posameznik, ki skrbi za šolsko knjižno gradivo, izvaja pedagoško delo za učence in dijake, spremlja njihovo delo, jih motivira za branje in jim svetuje ter jih uvaja v uporabo knjižnice, spremlja vzgojno-izobraževalne programe zavoda, svetuje drugim strokovnim delavcem pri izbiri gradiva za pouk in jih seznanja z novostmi. Pričakuj zaposlitev za določen čas s skrajšanim delovnim časom.

Prijavi se! Te zanima več? Klikni sem.

4. ARHITEKT (RAZISKOVALEC)

Si za to delovno mesto? So bile otroške sanje delo arhitekta? Potem je razpisano delovno mesto, polno izzivov, kot nalašč zate. Še posebej, če imaš visokošolsko izobrazbo 2.stopnje, visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ipd. smeri Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem ali Tehnika in obvladaš računalniška znanja.

Kaj te čaka? Delovno mesto raziskovalca na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Delovno mesto raziskovalca – arhitekta obsega naloge kot so: izvajanje projektov znanstvenega in raziskovalnega dela. sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov. strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog, pripravljanje poročil in elaboratov o raziskavah, spremljanje in usklajevanje raziskovalnega dela skladno s pogodbami o financiranju … Pričakuj zaposlitev za določen čas enega leta in obilo priložnost v okviru ene najpomembnejših slovenskih izobraževalnih institucij.

Prijavi se! Več izveš tukaj.

5. VODJA IZMENE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Si za to delovno mesto? Delo v avtomobilski industriji so sanje marsikaterega otroka, ki pa imajo tokrat priložnost, da se uresničijo. Zahtevani so srednja poklicna izobrazba tehnične smeri, dobro znanje angleškega ter nemškega jezika ter obvladovanje osnovnih računalniških znanj.

Kaj te čaka? Delovno mesto vodje izmene v podjetju B N M, avtomobilska industrija, d.o.o. Delovno mesto obsega naloge kot so vodenje in organiziranje proizvodnega procesa izmene pri predelovanju kovine v avtomobilski industriji, nadziranje in motiviranje delavcev v izmeni, izobraževanje delavcev, dnevni nadzor nad izvajanjem nalog, spremljanje izvajanja planov, reševanje, reklamacij in zastojev v proizvodnji, skrb za izboljšave delovnega procesa, usklajevanje dela s planerjem proizvodnje in vodjem proizvodnje, opravljanje zahtevnih delovnih operacij na osnovi tehnoloških predpisov ter priprava in nastavitve raznih stiskalnic, strojev in naprav. Pričakuj zaposlitev za določen čas za obdobje enega leta.

Prijavi se! Klik za več.

6. VODJA RAZVOJA TRGOV

Si za to delovno mesto? Če si v otroštvu na vprašanje »Kaj boš, ko boš velik/a?« odgovoril/a z »Šef« ali »Šefica«, potem se morda tvoje sanjsko delovno mesto skriva prav pod nazivom »Vodja razvoja trgov«. Potrebuješ izobrazbo 2. stopnje, vozniški izpit, znanje angleščine, pa tudi hrvaščine in srbščine, računalniška znanja in tri leta izkušenj.

Kaj te čaka? Zelo razgibano delovno mesto v podjetju WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., kjer se bo kandidat oziroma kandidatka pri svojem delu srečal/a s/z proučevanjem poslovnih informacij in raziskavo tržišča ter ugotavljanjem možnosti za prodajo na ciljnem področju, prepoznavanjem, razvojem in izvedbo prodajnih priložnosti na novih trgih z obstoječimi ali novimi poslovnimi partnerji, izvajanjem prodajnih aktivnosti po predhodno pripravljenem prodajnem načrtu ter samostojnim pridobivanjem novih kupcev, – koordinacijo, nadziranjem in realizacijo letnega, četrtletnega in mesečnega plana prodaje za določenega kupca in prodajno področje in še veliko več! Pričakuj zaposlitev za nedoločen čas!

Prijavi se! Prosto delovno mesto te čaka tukaj.

7. REŠEVALEC

Si za to delovno mesto? Je bila vožnja rešilca ena od otroških želja? Imaš srednjo izobrazbo smeri Zdravstvena nega in babištvo? 6 mesecev delovnih izkušenj? Vozniški izpit?

Kaj te čaka? Prosto delovno mesto voznika reševalca I v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ter naloge, ki obsegajo opravljanje sanitetnih in nenujnih prevozov s spremljevalcem, spremstvo pacienta pri nenujnih prevozih, skrb za ustrezno namestitev in varnost pacienta v vozilu, idr.

Prijavi se! Kje? Tukaj!

8. PRAVNIK

Si za to delovno mesto? Te odlikujejo zanesljivost, ambicioznost in vztrajnost? Imaš VII. stopnjo strokovne izobrazbe pravne smeri, vsaj 2 leti izkušenj s področja delovnega prava, dobro poznavanje MS Office, pripravljenost učenja novih računalniških orodij dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnost reševanja problemov in konfliktov, dobro znanje vsaj enega tujega jezika (nemščina ali angleščina) sposobnost koordiniranja več projektov hkrati, odgovornost za svoje delo in pozitivno naravnanost do dela, občutek za delo z ljudmi ter vozniški izpit B kategorije?

Kaj te čaka? Samostojno izvajanje zahtevnih pravnih nalog, samostojna priprava pravnih gradiv (priprava pogodb o zaposlitvi, priprava odločb v skladu z delovno pravno zakonodajo, idr.), priprava pravnih mnenj in izvajanje strokovne pravne podpore kadrovskemu področju, spremljanje domače in tuje zakonodaje iz področja delovnega prava, priprava ustreznih analiz in statističnih poročil, komunikacija z zaposlenimi iz delovno pravnega področja …

Pričakuj redno zaposlitev na delovnem mestu pravnika na kadrovskem oddelku v podjetju Dorssen na Ptuju s polnim delovnim časom, za določen čas s poskusnim obdobjem, zaposlitev v inovativnem delovnem okolju, ki deluje mednarodno ter možnost uveljavljenja svojih idej, znanja in izkušenj, drseči delovni čas, možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Prijavi se! Klikni za več.

9. RAZREDNI UČITELJ

Si za to delovno mesto? Še posebej v osnovni šoli je najpogostejši odgovor na vprašanje »Kaj boš, ko odrasteš?« prav »Učitelj/ica!«. Če te takšne sanje spremljajo še danes, lahko storiš korak dlje in se prijaviš na opisano delovno mesto. Še posebej, če imaš visokošolska izobrazbo 2.stopnje, smeri Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije ali pa imaš specialno pedagoško izobrazbo, vozniški izpit ter računalniška znanja

Kaj te čaka? neposredno izvajanje VIZ dela, dopolnilni in dodatni pouk, izvajanje nadstandardnega programa, v primeru II. učitelja sodelovanje z razrednikom, ostale dejavnosti, vezane na VIZ proces v pril. programu z EIS za učence z govorno-jezikovnimi motnjami. Pričakuj zaposlitev za določen čas.

Prijavi se! Priložnost čaka tukaj.