Vsaka delovna organizacija ima vsaj enega perfekcionista, osebo, ki je naravnana visoko storilnostno ter od sebe in drugih zahteva pretirano dovršenost delovnih nalog.

Za takšne osebe je značilno, da si prizadevajo za brezhibnost, postavljajo si visoke standarde in so marljivi delavci. Ob povečanem pritisku, primanjkljaju dela ali utrujenosti pa lahko te lastnosti pričnejo ogrožati njihovo učinkovitost, kar vpliva na njihovo delovno uspešnost in delovno uspešnost sodelavcev.

Zakaj je perfekcionizem slab zame?

Perfekcionizem vam lahko odvzame mirnost uma, uživanje v življenju in močno vpliva na samopodobo in samospoštovanje. Naše težnje po izogibanju napakam so popolnoma normalne, potrebno pa se je zavedati, da je nepopolnost del človeka. Čeprav se perfekcioniste zaradi njihove natančnosti in sposobnosti pogosto hvali, jih nenehna stiska zaradi malenkosti omejuje pri razvoju njihovega potenciala.

Zato je priporočljivo nekaj svojega časa nameniti tudi vseživljenjskemu osebnostnemu razvoju in ozaveščanju lastnosti, ki nam povzročajo stisko in nepotreben stres. Pri spoznavanju in učenju obvladovanja perfekcionizma nam lahko pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci, psihologi in psihoterapevti.

Zaposlenim iz sodelujočih pilotskih podjetij je v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« na voljo brezplačna strokovna psihološka podpora v obliki svetovanj. Zaposleni se lahko pogovorijo s svetovalcem telefonsko, pišejo v elektronski obliki ali se dogovorijo za osebno srečanje.

Več o projektu NAPREJ na spletni strani: www.naprej.eu