Pandemija bolezni COVID-19 je postala po celem svetu eden največjih izzivov sodobnega časa, s katerim se soočajo posamezniki, družba in delovne organizacije. Delovna okolja so v preteklih mesecih zaznamovali pojavi kot so nenadna sprememba procesa dela, novo nastala tveganja na delovnem mestu, delovna negotovost zaposlenih ter izzivi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Nenadne spremembe so povzročile povečanje nekaterih duševnih obremenitev, stresa, tesnobnosti ter drugih duševnih stisk zaposlenih, ki se lahko odražajo pri delu. Za obvladovanje teh imajo pomembno vlogo tudi delovne organizacije.

S kakšnimi duševnimi obremenitvami so se soočali zaposleni v povezavi s COVID-19?

Številni so morali nenadoma ustvariti novo rutino vsakdanjika ter se prilagoditi na nove oblike dela, kot je delo od doma ter uporaba moderne tehnologije. Zaposlenim je lahko tak način dela nenavaden ter predstavlja vir stresnih situacij, predvsem zaradi težav v komunikaciji s sodelavci in nadrejenimi. Nadalje so se zaposleni soočali tudi z ohranjanjem motivacije in produktivnosti.

Nekateri pa tudi z delovno negotovostjo ter strahom pred prihodnostjo, saj so krizne razmere zamajale njihove temeljne eksistencialne stebre. Da bi se duševne obremenitve pri zaposlenih končale s postopnim rahljanjem ukrepov, ne gre pričakovati. Zaposleni lahko namreč tudi povratek na delovno mesto po daljši odsotnosti doživljajo stresno.

Strokovna podpora zaposlenim v duševni stiski

Brezplačna strokovna podpora v duševni stiski je že od začetka leta 2018, v projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, na voljo več kot 11.000 zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom iz sedmih sodelujočih podjetij.

Nudenje psihološke podpore je potekalo tudi v krizni časih COVID-19 v obliki telefonskih in elektronskih svetovanj. Prav tako pa so osebna svetovanja nadomestila svetovanje preko video klicev. Tovrstna podpora zaposlenim se povezuje s številnimi pozitivnimi pojavi v delovnih organizacijah, kot je povečanje delovne zavzetosti in pripadnosti zaposlenih ter zmanjšanju stroškov absentizma, prezentizma in fluktuacije.

Svetovanja v okviru projekta NAPREJ so kot odgovor na krizne razmere v povezavi s COVID-19 sedaj na voljo vsem zaposlenim

Telefonsko na 080 12 13 ali elektronsko na svetovanje@naprej.eu.

(Brezplačno, anonimno, 24 ur na dan, strokovno)

Več na: https://www.naprej.eu/svetovanje/