Prednost bodo imele osebe z višjimi akademskimi nazivi in več strokovnimi referencami.

Slika je simbolična

Župan Mestne občine Maribor vabi strokovnjake in ustvarjalce iz različnih področij umetnosti in kulture h kandidaturi za člane strokovnih komisij na področju kulture za obdobje 2019 – 2022. Javni zavodi na področju kulture, izobraževalne in nevladne organizacije – društva/zavodi, ki imajo sedež na območju Maribora lahko člane strokovnih komisij tudi predlagajo.

Naloge strokovnih komisij

Komisije na področju kulture obravnavajo strokovne razpise in si prizadevajo za doseganje ciljev, izpolnjevanje pogojev in kriterijev javnih razpisov. Presojati in ocenjevati morajo vloge, prispele na javne pozive, tudi za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, hkrati pa obravnavajo tudi vloge v primeru nujnih interventnih sofinanciranj. Pomembno je, da podajajo predloge za strateške usmeritve in da konstruktivno ocenjujejo izvajanje Lokalnega programa za kulturo.

Področja programov

Strokovne komisije bodo oblikovane na področjih uprizoritvenih umetnosti, glasbenih umetnosti, likovne umetnosti, intermedijske umetnosti in avdio-video-film domene, literature in založništva, kot tudi kulturne dediščine. V primeru, ko se kulturni projekti povezujejo ali pokrivajo vsebine iz več kulturnih področij, komisije med seboj sodelujejo ali pa se oblikujejo posebne strokovne komisije za tovrstne vsebine. Člane bo izbral in imenoval župan.

Pogoji za prijavo

Člani komisij morajo imeti strokovno izobrazbo, ustrezne strokovne in umetniške reference in najmanj pet let delovnih izkušenj na kulturnem področju – kot člani katere od strokovnih komisij ali pa so ustvarjalci s prepoznavnim umetniškim opusom. Prednost bodo imele osebe z višjimi akademskimi nazivi in več strokovnimi referencami – bibliografija, objave, nagrade, vodstvene izkušnje ali pa že imajo uspešno umetniško kariero – javne objave, razstave, koncerti s pozitivnim odzivom. Več možnosti imajo tudi posamezniki, ki so prej že ocenjevali kulturne vsebine, bili člani žirij ali pa so pisali recenzije in kritike. Kandidat se lahko prijavi sam, ali pa ga predlaga organizacija. Več informacij o delovnih mestih in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16514 .