Učenci, ki se učijo igranja inštrumenta ali petja, se bodo lahko ponovno učili v glasbenih šolah. Pouk, ki se izvaja skupinsko – sem štejemo pouk baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, pevskega zbora, komorne igre, glasbene in plesne pripravnice – pa bo še naprej potekal na daljavo.

Svoja vrata 18. maja odpirajo tudi glasbene šole.

Za učence glasbenih šol, ki naj bi 18. maja znova odprla vrata, bodo prav tako veljali številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Izvedbo pouka instrumentov in petja bodo morali smiselno prilagoditi priporočilom za izvajanje pouka v osnovnih šolah. Pouk, ki se izvaja skupinsko, pa bo še naprej potekal na daljavo.

Učenje plesa bo še vedno potekalo na daljavo

Med oblike skupinskega izobraževanja, ki se bo še naprej izvajalo na daljavo, spadajo pouk baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, orkestra, pevskega zbora in komorne igre. Na daljavo bo potekal tudi pouk instrumentov in petja za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole.

Glasbene šole bodo morale iz razredov smiselno oblikovati manjše učne skupine. Za osnovne šole Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča največ 15 učencev v eni skupini, za prvo triletje v osnovnih šolah pa manjše skupine do največ deset učencev.

Med oblike skupinskega izobraževanja, ki se bo še naprej izvajalo na daljavo, spadajo pouk baleta, sodobnega plesa, nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, orkestra, pevskega zbora in komorne igre. Na daljavo bo potekal tudi pouk instrumentov in petja za učence, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne morejo obiskovati pouka v prostorih šole.

Pred začetkom pouka bo treba učilnice temeljito prezračiti, nato pa spet vsako uro oziroma po možnosti ves čas. Vso potrebno zaščitno opremo za glasbene šole bo zagotovila Civilna zaščita, glede načina prevzema opreme pa bodo šole še obveščene.

Ocenjevanje in nastopi za letošnje šolsko leto odpadejo

Tako kot za izobraževanje v osnovnih šolah bodo morali zaradi organizacije dela glasbene šole pred začetkom izvajanja izobraževalnega procesa pridobiti podatke o številu učencev, ki se bodo vključili v pouk v prostorih šole.

Do konca pouka v šolskem letu 2019/20 se nastopi učencev ne bodo izvajali, letnega ocenjevanja pa v skladu s predhodnim sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu ne bo.

Do konca pouka v šolskem letu 2019/20 se nastopi učencev ne bodo izvajali, letnega ocenjevanja pa v skladu s predhodnim sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu ne bo.

Bodo pa lahko v javni glasbeni šoli opravljali izpite učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo. Ker pa letnega ocenjevanja redni učenci v letošnjem šolskem letu ne bodo opravljali, so šolam predlagali, da same določijo rok za opravljanje izpitov učencev, ki v glasbeno šolo niso vpisani, in sicer v junijskem ali jesenskem izpitnem roku.

Sprejemni izpiti za vpis učencev v glasbeno šolo se v rednem roku opravljajo od 1. do 30. junija ter v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta 2020. Vpis učencev v prvi razred poteka v prvem roku od 1. do 7. julija, v drugem pa od 26. do 31. avgusta.

STA