Svet invalidov Mestne občine Maribor in mariborska invalidska društva so v četrtek, 7. novembra 2019, v Kazinski dvorani SNG Maribor priredili že 10. Kulturni večer invalidov Maribora.

S kulturnimi točkami so se predstavili člani devetih invalidskih društev: Medobčinsko društvo Sožitje Maribor, Sonček — Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, Invalidsko društvo ILCO Maribor, Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor, Varstveno delovni center Polž Maribor, Društvo vojnih invalidov Maribor, Medobčinsko društvo delovnih invalidov Maribor in Društvo paraplegikov Podravja. Po prireditvi so deležniki slovesno nazdravili okrogli obletnici.

Kulturne večere prirerajo že od 2010

Prvi Kulturni večer invalidov Maribora so priredili 14. septembra 2010 na pobudo in s podporo pokojnega Aleša Škofa, tedanjega podpredsednika Sveta invalidov. Invalidska društva Maribora so se množično in z veseljem aktivno odzvala na pobudo, v programu je sodelovalo kar 10 društev. Gledalci so že takrat napolnili Kazinsko dvorano.

“Kulturni večer smo naslednja leta prestavili v mesec november, kar je ostalo tradicija vsa leta. Tudi nabito polna dvorana je stalnica Kulturnih večerov invalidov, kar dokazuje, da imamo radi kulturo. Pozitiven odziv invalidov in objave in podpora v medijih so spodbudili k obisku tudi ostale občane. Vsi so se lahko prepričali, da so tudi invalidi izvrstni igralci, pevci, avtorji… ter se s srcem in zelo uspešno predajajo ustvarjanju,” je dejal Milan Kotnik predsednik Sveta invalidov Mestne občine Maribor.

Za enake možnosti

Mesta občina Maribor podpira delovanje Sveta invalidov MOM v skupnem cilju, to pa je zagotavljati pogoje za boljše življenje invalidov in vseh občanov. Naloge v Akcijskem načrtu za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MO Maribor so razdelili na 17 različnih področij. “Naj opozorim samo na nekatera; informiranje in osveščanje, arhitekturna in komunikacijska dostopnost, kultura, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo, zakonodaja, zaposlovanje in materialna ter socialna varnost invalidov. In Kulturni večer invalidov je prireditev, ki izpolnjuje zastavljeni cilj, spodbuja kulturno udejstvovanje invalidov in jim hkrati nudi možnosti kulturnega izražanja. Teh možnosti je namreč za invalide mnogo premalo,” razlaga Kotnik.

V Svetu invalidov MO Maribor si bodo še naprej prizadevali za skupno za izvajanje ukrepov, s katerimi bodo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic in osebne integritete invalidov.