“Včerajšnji rop policista je nesprejemljivo dejanje, ki ga v policiji ostro obsojamo,” so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Damir Ivančić, mag., direktor Policijske uprave Murska Sobota je v današnji izjavi za javnost predstavil informacije o aktivnostih policije v povezavi z včerajšnjim ropom bančne ustanove na Cankovi, ko je storilec kaznivega dejanja, policist, na kraju umrl.

Včeraj, 9. junija 2020, malo po 15.00 uri je bil OKC PU Murska Sobota s strani občana obveščen o ropu bančne ustanove na Cankovi. V obvestilu je bilo prav tako navedeno, da je bilo slišati več strelov.

Storilec streljal s službeno pištolo

Na podlagi doslej zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da je zamaskiran oborožen moški vstopil v prostore bančne ustanove in od zaposlenih zahteval gotovino, ki mu jo je uslužbenka tudi izročila. Po dejanju je storilec s kraja ropa pobegnil. Med ropom v poslovalnici ni bil nihče poškodovan.

Za storilcem so takoj stekli trije občani in ga pozvali, naj se ustavi. Storilec se je ustavil, obrnil in v njih nameril pištolo, ki jo je imel v roki. Nato je nadaljeval z begom, še vedno pa sta mu sledila dva občana, zadnjih 150 m pa še en občan. Preden ga je dohitel, se je storilec še enkrat obrnil in večkrat ustrelil v tla. Ko je občan storilca dohitel, ga je želel prijeti, zato je prišlo med njima do pretepa. Storilec je za trenutek obležal, občan pa se je v tem času oddaljil za okoli 150 m. Nekaj trenutkov zatem je storilec po do sedaj znanih podatkih storil samomor s pištolo, ki jo je imel s seboj. Ugotovljeno je bilo, da gre za službeno pištolo pokojnega policista. Okoliščine v povezavi s streljanjem in številom izstreljenih nabojev se še ugotavljajo.

Za storilcem so takoj stekli trije občani in ga pozvali, naj se ustavi. Storilec se je ustavil, obrnil in v njih nameril pištolo, ki jo je imel v roki. Nato je nadaljeval z begom, še vedno pa sta mu sledila dva občana, zadnjih 150 m pa še en občan. Preden ga je dohitel, se je storilec še enkrat obrnil in večkrat ustrelil v tla. Ko je občan storilca dohitel, ga je želel prijeti, zato je prišlo med njima do pretepa. 

Med poskusom prijetja in obvladanja storilca je bil poškodovan tudi občan. Gre za lažje telesne poškodbe, do katerih je prišlo pri pretepu s storilcem. Občan je bil na kraju zdravniško oskrbljen in prepeljan v murskosoboško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so zavarovali kraj dejanja, do prihoda preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca.

Na kraju je bilo s preverjanjem ugotovljeno, da je storilec policist. Zato smo o tem takoj obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva RS, ki je pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe s policijskimi pooblastili. Uslužbenec SDT je v nadaljevanju sodeloval pri ogledu kraja dejanja, SDT sedaj tudi vodi preiskavo.

Na kraju je bilo s preverjanjem ugotovljeno, da je storilec policist. Zato smo o tem takoj obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva RS, ki je pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki so jih osumljene uradne osebe s policijskimi pooblastili. Uslužbenec SDT je v nadaljevanju sodeloval pri ogledu kraja dejanja, SDT sedaj tudi vodi preiskavo.

Danes nadaljujemo z intenzivnim delom na terenu, z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin. Prav tako bo danes opravljena sodna obdukcija pokojnega.

Policija: Do odklonskih pojavov imamo ničelno toleranco

“V policiji obžalujemo, da se je zgodil včerajšnji primer ropa policista, gre za nesprejemljivo ravnanje, ki ga v policiji ostro obsojamo,” so zapisali v izjavi za javnost. “Do odklonskih pojavov imamo ničelno toleranco, ki se v policiji, sicer med velikim številom zaposlenih, dogajajo v posamičnih primerih, zato imamo vzpostavljen sistem zagotavljanja notranje varnosti in izvajanje ukrepov v tej zvezi,” so še dodali.

Notranje varnostni postopek v policiji uvedejo enote, ki so pristojne za notranjo varnost, na podlagi prejetega podatka ali informacije, da je uslužbenec policije storil odklonsko ravnanje. Z ukrepi, ki jih izvajajo po določilih Pravilnika o notranji varnosti v policiji, zberejo vsa dejstva in preverimo okoliščine, ali policistovo ravnanje predstavlja tveganje za krnitev integritete, krnitev ugleda policije in ali bi lahko ogrožalo notranjo varnost policije. Namen izvajanja notranje varnostnih postopkov je pravočasno zaznavanje odklonskih ravnanj in preprečevanje hujših posledic.

“V policiji obžalujemo, da se je zgodil včerajšnji primer ropa policista, gre za nesprejemljivo ravnanje, katerega v policiji ostro obsojamo,” so zapisali v izjavi za javnost. “Do odklonskih pojavov imamo ničelno toleranco, ki se v policiji, sicer med velikim številom zaposlenih, dogajajo v posamičnih primerih, zato imamo vzpostavljen sistem zagotavljanja notranje varnosti in izvajanje ukrepov v tej zvezi,” so še dodali.

Ko v notranje varnostnem postopku ugotovijo, da so že nastale posledice in potrdijo, da obstajajo razlogi za sum, da policistovo odklonsko ravnanje vsebuje tudi elemente uradno pregonljivega kaznivega dejanja, takrat zadevo v tem delu na podlagi 158.a člena Zakona o kazenskem postopku odstopijo v nadaljnje reševanje Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri SDT RS, ki je stvarno in krajevno pristojno za obravnavo uradnih oseb zaposlenih v policiji.

Notranje varnostni postopek v policiji potem nadaljujejo do ugotovitev predkazenskega postopka posebnega oddelka SDT ali do ugotovljenih morebitnih kršitev pogodbenih obveznosti. Zaključijo ga lahko s poročilom, s predlaganim delovnopravnim ukrepom, ali z ugotovitvijo, da odklonskost ni potrjena oz. da so se z varnostnim svetovanjem ponovno vzpostavile okoliščine, ki v nadaljevanju več ne predstavljajo odklonskega ravnanja.

Gre za policista z več kot 25-letnimi izkušnjami

Pokojni policist je bil zaposlen na eni od policijskih enot na Policijski upravi Murska Sobota, gre za policista z več kot 25-letnimi izkušnjami.

Zoper policista je bil uveden notranje varnostni postopek od 2018 zaradi obravnave domnevnih odklonskih ravnanj, ki so bila posledica njegovega osebnega stanja in prezadolženosti. V tem času je bil dvakrat napoten na preventivni zdravstveni pregled. Z njim so bila opravljena varnostna svetovanja, katerih namen je bil zmanjšanje notranje varnostnih tveganj in nudena psihosocialna pomoč. V 2019 je bil podan predlog za oceno zmožnosti za opravljanje nalog policije in bil napoten na zdravljenje. Sredi marca 2020 je zdravstvena komisija odločila, da je zmožen za opravljanje nalog policije.

 

Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva

Število kaznivih dejanj

2015 2016 2017 2018 2019

59     74       75     69     112

 

Osumljene uradne osebe prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj, odstopljena v obravnavo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva:

Število osumljenih uradnih oseb

2015 2016 2017 2018 2019

61      67      66       75     110