Posebno pozornost so policisti lani namenili zagotavljanju ustrezne ravni varnosti v starem mestnem jedru, na javnih prireditvah, javnih shodih in obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem v družini ter problematiki alkoholiziranosti voznikov in šibkejsih udeležencev v prometu.

Policijska uprava Maribor oziroma Policijska postaja Maribor I je objavila poročilo o varnostnih pojavih v štajerski prestolnici v minulem letu, v katerem ocenjujejo, da so bile varnostne razmere na območju PU Maribor na splošno ugodne.

V letu 2019 so policisti na območju MO Maribor obravnavali 3.893 (leto poprej 3.662) oziroma za 6,3% več kaznivih dejanj, preiskali so jih 1.848 (pred tem 1.704), kar predstavlja 47,5 %(46,5 %) preiskanost kaznivih dejanj in pomeni za odstotek boljšo preiskanost, beremo v poročilu.

V Sloveniji je bil sicer zabeležen 2,8 % upad obravnavanih kaznivih dejanj, preiskanost kaznivih dejanj na območju Slovenije pa znaša dobrih 50 odstotkov.

V letu 2019 so policisti na območju MO Maribor obravnavali 3.893 oziroma za 6,3% več kaznivih dejanj, preiskali so jih 1.848, kar predstavlja 47,5 % preiskanost kaznivih dejanj in pomeni za odstotek boljšo preiskanost kot leto pred tem. 

Za stabilne varnostne razmere zaslužni vsi

“Kazniva dejanja, obravnavana na območju MO Maribor, predstavljajo 7,1 % (pred tem 6,5 %) obravnavanih kaznivih dejanj na območju Slovenije. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 3.531 (pred tem 3.304) ali 90,7 % (90,2 %) kaznivih dejanj splošne kriminalitete in 362 (358) ali 9,3 %(9,8 %) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja smo v letu 2019 na državno tožilstvo podali ovadbe zoper 1.324 (1.317) osumljencev,” beremo v poročilu, s katreim se bo seznanil tudi mariborski mestni svet, pripravila pa sta ga komandirja Simon Belšak in Jani Polič

Za stabilne varnostne razmere v mestu smo po njunih besedah zaslužni vsi. Tako Iokalna skupnost kot institucije, organizacije in posamezniki, ki redno obveščajo in opozarjajo ter na ta način izražajo visoko stopnjo zaupanja in medsebojnega
sodelovanja.

“Zavedamo se, da lahko le s skupnim in partnerskim sodelovanjem izboljšamo vamostno problematiko. Posebno pozornost smo namenili zagotavljanju ustrezne ravni varnosti v starem mestnem jedru, na javnih prireditvah, javnih shodih in obravnavanju kršitev, povezanih z nasiljem v družini ter problematiki alkoholiziranosti voznikov in šibkejsih udeležencev v prometu,” še navaja poročilo.