Sedaj je jasno, koliko denarja si je protipravno pridobila mariborska humanitarka Nataša Švikart iz Društva MAUS. Najverjetneje ne le na račun dečka Gala Štefliča iz Dupleka, pač pa tudi številnih drugih. Grozijo ji tri leta zapora.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so zaključili dva predkazenska postopka v zvezi s kaznivimi dejanji s področja gospodarske kriminalitete, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov za pomoč osebam v stiski. Oba predkazenska postopka je usmerjalo pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Oškodovanih še dodatnih 21 oseb?

V prvem predkazenskem postopku je zbiranje obvestil potekalo v smeri utemeljitve suma storitve kaznivega dejanja Izneverjenja po 215. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora do treh let.

Predkazenski postopek je potekal zaradi suma nepravilnosti pri zbiranju dobrodelnih prispevkov za pomoč socialno ogroženim in drugim pomoči potrebnim osebam po Sloveniji. Na policijo so v zvezi s tem od skupno petih oseb oziroma njihovih zastopnikov prejeli prijave, da so prejeli manj
sredstev, kot jih je bilo zbranih za njih v raznih akcijah zbiranja prostovoljnih prispevkov. Kriminalistično preiskavo pa smo na podlagi dodatnih ugotovitev razširili na skupno 21 oseb, za katera so se zbirali prostovoljni prispevki s strani utemeljeno osumljene osebe.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah gre za osumljenko Natašo Švikart, predsednico Humanitarnega društva MAUS. O njej smo že poročali v primeru Gala Štefliča iz Dupleka, dečka, čigar starši so preko Švikartove zbirali denar za operacijo v ZDA, potem pa ga v večjem deležu niso prejeli.

Opravili več kot 400 razgovorov

Kriminalistična preiskava je bila zelo obsežna, saj je bilo med ostalim potrebno zbrati tudi obvestila od več oseb iz območja cele Slovenije, ki so darovale denarna sredstva za pomoč različnim osebam. Tako smo v predkazenskem postopku opravili skupno več kot 400 razgovorov z osebami in izvedli številne druge aktivnosti v predkazenskem postopku.

Protipravno pridobila več kot 100.000 evrov koristi

Ugotovljeno je bilo, da je v vseh primerih prišlo do nepravilnosti pri razdelitvi prejetih sredstev, pri čemer je utemeljeno osumljena oseba v obdobju od septembra 2016 do oktobra 2019 samovoljno in brez soglasja upravičencev razpolagala s pridobljenimi denarnimi sredstvi pomoči potrebnim.

Denarna sredstva je porabila za svoje potrebe, poleg tega pa je nekaterim upravičencem dodelila več denarnih sredstev, kot jih je dejansko za njih zbrala. Ugotovljeno je bilo, da si je na ta način pridobila več kot 100.000 evrov premoženjske koristi.

Večji del sredstev upravičencem že vrnili

Policija je na podlagi zbranih obvestil že tekom predkazenskega postopka pristojnemu tožilstvu predlagala zavarovanje denarnih sredstev, ki so bila na podlagi odredbe pristojnega sodišča zavarovana. Večji del zavarovanih sredstev, ki so nesporno pripadali upravičencem, je bilo v predkazenskem postopku s strani pristojnega sodišča že vrnjenih.

Po zbranih obvestilih je bila na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zoper eno osumljeno osebo podana tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Izneverjenja po 215. členu Kazenskega zakonika.

Obtožena še poneverbe?

Drug predkazenski postopek v zvezi z zbiranjem dobrodelnih prispevkov je potekal v smeri utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja Poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja po 209. členu Kazenskega zakonika, za katero je predvidena denarna kazen ali zapor do treh let.

V tem primeru so bili podani razlogi za sum, da je prišlo do zavajanja širšega kroga ljudi v R. Sloveniji pri zbiranju dobrodelnih prispevkov glede višine potrebnih sredstev upravičenca. V predkazenskem postopku je bilo ugotovljeno, da je za posameznega upravičenca bilo zbranih več sredstev od dejansko potrebnih, vendar pa so ugotovili, da doslej sredstva niso bila
neupravičeno uporabljena in v zadevi ni podanih elementov, ki so potrebni za utemeljevanje suma storitve kaznivega dejanja. Zato smo o tem obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru s poročilom. V kolikor bo policija v zvezi s tem zaznala nova dejstva ali informacije bo o tem
obvestila pristojno tožilstvo.

Pri preiskavi obeh navedenih primerov je bila zaznana problematika nadzora pobiranja in porabe prostovoljnih prispevkov. O tem bo policija obvestila pristojne organe.