Na Policijski upravi Maribor smo preverili kakšno je trenutno stanje kaznivih dejanj nasilja v družini in preostalih kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Pri nekaterih KD opažajo upad, a to ni pogojeno s tem, da je takšno tudi dejansko stanje.

V času epidemije smo ljudje precej več časa preživeli skupaj, doma za štirimi stenami. Tako so tudi nasilja najverjetneje v dosti primerih ostala skrita, saj žrtve niso imele kontakta z drugimi ljudmi.

Pred časom nam je psihologinja Danijela Mrzlekar Svetel, spec. klin. psih. iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor dejala, da se bojijo nakopičenih notranjih napetosti. Te so lahko zelo intenzivne in ta hip premišljujejo, da lahko povzročajo velike težave tako pri posamezniku kot v družini in širše v družbi. Ker so vse možnosti odprte, tako pričakujejo različne oblike odzivov, na primer pozitivnih, da posameznik poišče ustrezno pomoč in se napetost primerno sprosti, do neustreznih odzivov – recimo tega, da bomo priča družinskim tragedijam ali močnim družbenim odzivom.

Na Policijski upravi Maribor smo preverili kakšno je trenutno stanje kaznivih dejanj nasilja v družini in preostalih kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Pri nekaterih KD opažajo upad, a to ni pogojeno s tem, da je takšno tudi dejansko stanje.

Letos polovica manj kaznivih dejanj nasilja v družini

V obdobju od 1. januarja do 15. marca, so na PU Maribor obravnavali 78 kaznivih dejanj nasilja v družini, v enakem obdobju lani 69. Med 16. marcem in 15. aprilom so obravnavali 20 kaznivih dejanj nasilja v družini, lani v tem obdobju pa 43. Delež teh kaznivih dejanj se je tako znižal za 53 odstotkov.

Več kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke

V letošnjem letu so, kot pojasni Anita Kovačič Čelofiga iz PU Maribor, do 15. aprila, obravnavali 38,5 odstotkov več kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. V času razglašene epidemije so zaznali 34,5 odstotni porast. »To povečanje je potrebno pripisati kaznivim dejanjem odvzema mladoletne osebe in sicer se je pogosto dogajalo, da en starš iz razvezane  družine ni omogočil stikov z otrokom drugemu staršu, sklicujoč se na ukrepe za omejitev koronavirusa.«

»To povečanje je potrebno pripisati kaznivim dejanjem odvzem mladoletne osebe in sicer se je pogosto dogajalo, da en starš iz razvezane družine ni omogočil stikov z otrokom drugemu staršu, sklicujoč se na ukrepe za omejitev koronavirusa.«

V mesecu dni izrekli 21 ukrepov prepovedi približevanja

V letošnjem letu so sicer do 15. marca na območju Policijske uprave Maribor izrekli 64 ukrepov prepovedi približevanja, lani v tem času 84. V navedenem obdobju so obravnavali 113 prekrškov nestrpnega, nesramnega, žaljivega ali drugega vedenja z elementi nasilja, lani v enakem obdobju 148.

»V obdobju od 16. 3. do 15. 4. 2020 pa smo na območju Policijske uprave Maribor izrekli 21 ukrepov prepovedi približevanja. Lani v tem času 28. V navedenem obdobju smo obravnavali 38 prekrškov nestrpnega, nesramnega, žaljivega ali drugega vedenja z elementi nasilja, lani v tem obdobju 51,« še povedo na PU Maribor, kar kaže, da tudi na tem področju opažajo upad.

Če zaznate nasilje, pokličite na pomoč

V dneh, ko so socialni stiki omejeni in smo bolj vezani na domače okolje, lahko pogosteje prihaja do trenj med družinskimi člani, oziroma nasilja v družini. »Obenem pa žrtve težje pokličejo na pomoč in prekinejo krog nasilja. Zato poudarjamo, da lahko policija posreduje in žrtvam zagotovi pomoč le, če smo o nasilju obveščeni. Pozivamo vse sosede, prijatelje, znance, naj v primeru, ko zaznajo nasilje ali klice na pomoč, nemudoma pokličejo policiste, ki bodo izvedli vse potrebne ukrepe za zaščito žrtve,« še povedo ob koncu na PU Maribor.