Oškodovanka je zoper njiju vložila tudi premoženjsko-pravni zahtevek v višini 5000 evrov.

Sojenje radijskemu in televizijskemu voditelju ter medijskemu podjetniku Marku Potrču, kot tudi njegovemu bratu Alešu, ki jima je tožilstvo očitalo nasilja nad nekdanjo Aleševo zasebno partnerico, je Okrajno sodišče v Mariboru oprostilo vseh obtožb.

Ni bilo dokazov, da bi dejanje storila

Kot je v obrazložitvi sodbe dejala sodnica Tanja Husar, je sodišče ugotovilo, da ni razlogov, niti dokazov, ki bi ju bremenili očitanih kaznivih dejanj grožnje in ustrahovanja. »Ni pogojev za storitev prekrška, zato je sodišče ustavilo postopek,« je med drugim poudarila sodnica. Po njenem mnenju sodišče tudi ni moglo ugotoviti očitanih kaznivih dejanj, saj ni bilo dokazov, da bi dejanje storila. Tožilstvo pa je proti Marku Potrču tudi umaknilo obtožni predlog v zvezi z očitanima kaznivima dejanjema ogroženosti in prestrašenosti.

Brata očitkov tožilstva nista sprejela

Svojo nedolžnost nad očitanim kaznivem dejanju sta v zagovoru zatrjevala tudi oba Potrča. Aleš je med drugim dejal, da je sodni postopek ves čas temeljil na domnevah oškodovanke, ki je operirala z besednima izrazoma naj bi in ali bi.

Razočarana nad potekom postopka

Oškodovanka, ki je v sklepni besedi tudi dejala, da je razočarana nad postopkom, s katerim se je želela zoperstaviti obema in želela sebi in hčeri zagotoviti »varno okolje«. Ni pa se strinjala z opustitvijo primerna in je že napovedala vložitev premoženjsko-pravdnega zahtevka v višini 5000 evrov (2500 evrov za vsakega, op. p.), a jo je sodišče napotilo na pravdo.