Izjava o zasebnosti

 1. Splošno

  Podjetje Zavod M24, Maribor (v nadaljevanju upravljavec), ki upravlja s spletnim portalom maribor24.si (v nadaljevanju portalom), se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno.Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), ki določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

  Upravljavec zbira in uporablja ta osebni podatek zgolj in predvsem za vodenje statistike obiskanosti. Vsak posameznik pa je sam in prostovoljno, portalu dovolil »push« obvestila, ki jih prejema s strani portala. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

 2. člen

  Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem.Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme (kot npr. virusi, trojanski konji, t.i. mallware ali spyware).

 3. člen

  Vsak posameznik ima možnost se kadar koli odjaviti od prejemanja »push« obvestil in sicer to lahko stori s klikom na posebno povezavo, zraven url naslova, kjer obvestila lahko onemogoči.

 4. člen

  Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge statistične podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega portala maribor24.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.