O vseh pritožbah, ki bodo prispele na ARSO, bo v dveh mesecih odločilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Agencija za okolje (Arso) je avtomobilski multinacionalki Magna konec decembra izdala za zdaj še nepravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje njene lakirnice v Hočah. Magni bodo z dovoljenjem omogočili dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava brez izpiranja, znaša 395 kubičnih metrov, ter dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

A do poskusnega obratovanja, ki je bilo sprva napovedano za januar, nato pa za februar, bo očitno preteklo še nekaj časa, saj se napovedujejo pritožne na izdano soglasje.

Nevarne snovi na vodovarstvenih območjih?

V postopku pridobivanja Magninega okoljevarstvenega dovoljenja so sicer sodelovale občina Miklavž na Dravskem polju, ki se ne bo pritožila in združenji Zveza ekoloških gibanj (ZEG) ter Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO), katere član je Gorazd Marinček. Slednji namreč, kot poroča Radio Maribor, napovedujejo pritožbo, kar bi lahko vse postopke in pričetek obratovanja močno zavleklo.

Že pred časom je Marinček izjavil, da ni pravne osnove ne za okoljevarstveno soglasje, ki je že bilo izdano, ne za okoljevarstveno dovoljenje, saj da zakon o vodah prepoveduje gradnjo obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih.

O vseh pritožbah, ki bodo prispele na ARSO, bo v dveh mesecih odločilo Ministrstvo za okolje in prostor, strankam v postopku pa bo v primeru zavrnitve, kot pravno orodje, ostala še tožba na Upravnem sodišču.