Na redni letni skupščini delničarjev Mariborskega vodovoda so soglasno potrdili, da je za njimi uspešno leto. O holdingu pa niso prejeli nobenega odgovora, saj zastopnik z MOM za dajanje odgovorov ni imel pooblastila.

Danes je potekala že 25. Redna letna skupščina 19 delničarjev Mariborskega vodovoda. Delničarji so soglasno potrdili dobro delo uprave, nadzornega sveta in letno poročilo za preteklo leto.

Za njimi je uspešno poslovno leto

Mariborski vodovod je v dobrem poslovnem letu 2018 ustvaril 118.945 eurov bilančnega dobička. Delničarji so sprejeli sklep, da se 100.000 evrov razdeli med lastnike 19 občin, 18.945 eur pa so namenili statutarnim rezervam.

Brez odgovorov o holdingu

Ob tem so potrdili spremembe statuta družbe in poslovnika o delu skupščine vodovoda. Na vprašanje delničarjev o holdingu ni bilo razprave, saj zastopnik MO Maribor ni imel pooblastila za odgovore v zvezi s holdingom.