Na Dan zemlje je preko dvajset ustanovnih članov na spletni video konferenci ustanovilo Zadrugo dežela tisočerih gričev.

Foto: Marko Vindiš

V Halozah ponudniki že nekaj let, tudi s podporo lokalnih skupnosti, razvijajo kulturni in trajnostni turizem pod blagovno znamko ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.‘ V tem času so se ponudniki povezali v neformalno skupino in svojo resnost sodelovanja in potrebo po poslovnem okviru nadgradili in formalizirali z ustanovitvijo zadruge.

Zadrugo ustanovili preko video konference

Zaradi karantene spričo epidemije virusa Covid 19 so v preteklih dneh o predlogih sklepov s pomočjo glasovnice glasovali po pošti. Ustanovni občni zbor zadruge Dežela tisočerih gričev pa je potekal na odprti video konferenci za vse ustanovitelje. Preko spletne video konference se je tudi razpravljalo in razglasilo rezultate glasovanja.

»Temeljni cilj zadruge je povezati haloške ponudnike in trgu pod zaščiteno blagovno znamko Dežela tisočerih gričev ponuditi integralne haloške turistične ter druge produkte standardizirane kakovosti, v katere bodo vključene lokalno pridelane sestavine.«

Vsi ustanovni člani, preko dvajset jih je, so soglasno potrdili vse sklepe zbora. Datum video konference je določen kot datum ustanovitve zadruge, kraj ustanovitve pa Trdobojci 37 v Občini Videm, kjer je tudi sedež zadruge.

Srečko Hvauc, predsednik zadruge, je ob ustanovitvi dejal: »Haloze potrebujejo razvojni preboj. Z ustanovitvijo zadruge ponudniki gostinskih in nastanitvenih zmogljivosti, pridelovalci in predelovalci zdrave lokalne hrane, vinogradniki in vinarji, kulturniki in folklorniki ter vsi, ki nam je mar za ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine ter za čisto okolje, prevzemamo pobudo za razvoj Haloz in povečanja blagostanja haloških prebivalcev.

Temeljni cilj zadruge je povezati haloške ponudnike in trgu pod zaščiteno blagovno znamko Dežela tisočerih gričev ponuditi integralne haloške turistične ter druge produkte standardizirane kakovosti, v katere bodo vključene lokalno pridelane sestavine.

Namen zadruge, ki bo delovala kot socialno podjetje, ni dobiček, ampak ustvarjanje pogojev za doseganje zadanih ciljev, pa tudi vključevanje ranljivih skupin, kot so mladi, invalidi, brezposelni, ženske na podeželju in starejši. Prepričani smo namreč, da lahko le povezani veliko naredimo za to, da bodo Haloze, naš skupni dom, bogatejše, lepše, prijaznejše, čistejše in bolj zdrave – zase in za ves svet!«