Več slovenskih industrijskih podjetij se je tudi letos poleti odločilo za kolektivni dopust, v času katerega prekinejo proizvodnjo in večinoma opravijo vzdrževalna dela ter delavcem omogočijo počitek. Epidemija koronavirusa na uvedbo kolektivnega dopusta večinoma ni vplivala, so se pa v enem vprašanem podjetju zanj odločili zaradi upada naročil.

V Gorenju imajo letos kolektivni dopust od 24. julija do 10. avgusta. Kot so STA povedali v družbi, sodelavce prek vseh internih komunikacijskih kanalov opozarjajo na pomembnost doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov tudi med dopusti ter odsvetujejo potovanja v države z rdečega seznama. Izdali so tudi posebno publikacijo z navodili glede preventive proti širjenju koronavirusa med dopusti. V Gorenju bodo tako kot vsako leto ta čas vzdrževalci opravljali redna vzdrževalna dela, nekaj večjih del in prenov bo v tovarnah kuhalnih aparatov in pomivalnih strojev, začeli pa bodo tudi pripravljati prostor za proizvodnjo TV-aparatov.

V družbah skupine Sij poletne mesece izkoristijo za vzdrževalna in posodobitvena dela ter dela, povezana z večjimi naložbenimi projekti. “Skladno z aktivnim prilagajanjem razmer, ki so nastale zaradi posledic epidemije koronavirusa, so v nekaterih družbah letos prvi del remontov opravili že v mesecu maju, ko so delavci koristili ukrep čakanja na delo doma. Glavnina remontov pa bo v družbah skupine Sij še vedno izvedena v juliju in avgustu, in sicer postopoma po posameznih obratih oziroma programih in takrat bodo delavci koristili kolektivni dopust,” so STA povedali v Siju. Dodali so, da so kolektivni dopusti načrtovani tako, da lahko tudi v obdobju remontov zadostijo potrebam svojih kupcev.

Dopusti tudi zaradi upada naročil

V Mariborski livarni Maribor (MLM) imajo kolektivni letni dopust od 27. julija do 9. avgusta. V tem času bodo izvajali le nujna vzdrževalna dela in procese za optimizacijo proizvodnje. “Za koriščenje kolektivnega dopusta smo se odločili zaradi upada naročil kot posledice epidemije koronavirusa že v začetku meseca junija letos. Tako bodo delavci zaradi trenutne situacije v letošnjem poletju koristili že planiran dopust in kolektivni dopust,” so STA povedali v podjetju.

V skupini Talum imajo kolektivni dopust v poletnih mesecih v tistih poslovnih enotah, kjer proizvodni proces to dopušča, so povedali STA. Letos so na dvotedenskem kolektivnem dopustu delavci treh enot – dve enoti sta dopust začeli 27. julija, tretja ga bo 3. avgusta. “V tem času sodelavci iz drugih enot v proizvodnih procesih opravijo redne letne remonte in vzdrževalna dela. Ostali del proizvodnega procesa teče neprekinjeno,” so dodali.

Del dopusta mora trajati najmanj dva tedna

V Krki imajo kolektivni dopust v prvi polovici avgusta in traja 14 koledarskih dni. Na kolektivnem dopustu so vsi zaposleni, razen tistih, katerih prisotnost na delovnem mestu je v dneh kolektivnega dopusta nujna – to so predvsem službe, ki izvajajo različna vzdrževalna in servisna dela ter sodelavci, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov.

“Odločitev za kolektivni dopust je bila sprejeta že pred desetletjem. Razlog zanjo je tako spoštovanje zakonodaje, ki zahteva, da mora del dopusta trajati najmanj dva delovna tedna skupaj, kot tudi potreba, da se v podjetju opravijo dela, ki zahtevajo zaustavitev delovnega procesa. Termin je izbran premišljeno, saj so v tem času v veliki meri na dopustu tudi poslovni partnerji, sprememb zaradi epidemije covida-19 pa v zvezi z dopustom nismo uvedli,” so STA povedali v družbi.

Kljub epidemiji ponekod rekordni rezultati

V Leku vsako leto načrtujejo kolektivni dopust poleti ter med božičem in novim letom, in sicer različno po lokacijah, predvsem v proizvodnji, pri čemer se prilagajajo potrebam delovnega procesa oz. naročilom. V času kolektivnih dopustov opravijo nekatera redna predpisana vzdrževalna in investicijska dela ter čiščenja v proizvodnji. Termini kolektivnih dopustov so v posameznih proizvodnih lokacijah različni, največkrat so v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta, so povedali STA in dodali, da epidemija koronavirusa ni prinesla bistvenih sprememb pri kolektivnih dopustih v proizvodnji.

“V času epidemije smo zaradi odlične organizacije delovnih procesov in izredno zavzetih sodelavcev zagotovili nemoten pretok blaga in zdravil tako v Sloveniji kot globalno. V marsikateri enoti smo v času epidemije dosegli rekordne rezultate,” so povedali v Leku.

Nekatera podjetja kolektivnih dopustov nimajo poleti, ampak jih imajo ob drugih terminih. V Cinkarni Celje tako denimo kolektivni dopust planirajo med božično-novoletnimi prazniki, v času prvomajskih praznikov in v povezanih dnevih, ko pridejo državni prazniki na torek ali četrtek. “V času kolektivnih dopustov poteka nemoteno redno delo za zaposlene, ki opravljajo štiriizmensko delo v proizvodnji titanovega dioksida in podpornih službah, po potrebi pa tudi v ostalih proizvodnih poslovnih enotah,” je STA povedal predsednik uprave družbe Aleš Skok.