V petek, 31. julija, bo Slovenski podjetniški sklad v uradnem listu objavil razpis za dodeljevanje neposrednih posojil od pet do 50 tisoč evrov.

Slovenski podjetniški sklad po poročanju Financ napoveduje, da bo najverjetneje v petek, 31. julija, v uradnem listu objavil razpis za dodeljevanje neposrednih posojil od pet do 50 tisoč evrov. Po njihovih besedah s tem želijo ublažiti posledice epidemije covid-19. Predvidoma septembra pa se objava linije mikroposojil v višini od pet do 25 tisoč evrov v okviru razpisa P7-2 2020 COVID.

Ministrstvo tudi z drugimi povratnimi oblikami pomoči

Med drugimi ministrstvo za gospodarstvo pripravlja druge ukrepe s povratnimi oblikami pomoči. Novi program finančnih instrumentov COVID-19 FI, ki je težek kar 65 milijonov evrov iz evropskih sredstev. Okoli pet milijonov evrov bodo namenili za področje raziskav, razvoja in inovacij, 60 milijonov evrov pa za mala in srednja podjetja.

Črpanje prve tranše sredstev je privedeno za avgust 2020. Izvajal se bo prek banke kot upravljavca Sklada skladov in finančnih posrednikov. Pripravlja se tudi sprememba posojilnega sklada PS1 in za pordročje lesarstva RRI. Na voljo bo 20 milijonov evrov za lesarstvo in 100 milijonov za RRI. Objava se predvideva za julij, posojila pa bodo, po poročanju Financ, na voljo pri SID banki. Slovenski regionalno razvojni sklad za MSP na problemskih in obmejnih problemskih območjih bi naj razpisal likvidnostna posojila od pet do 25 tisoč evrov. Namenjenih bi naj bilo 26,6 milijona evrov.