Logistični center bo meril 22 hektarjev, zaposloval pa bo okoli 100 ljudi. Gre za projekt, ki ga vodi avstrijsko podjetje Go Asset Development.

FOTO: Maribor24.si

V Hočah bo nastal nov logistični center, ki bo meril 22 hektarjev, zaposloval pa bo predvidoma 100 ljudi. Odprtje je predvideno za prihodnje leto, poroča Radio Maribor. Projekt se tako kljub gospodarskim težavam, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, nadaljuje.

Gre za projekt, ki ga vodi avstrijsko podjetje Go Asset Development, trenutno pa pridobivajo potrebna dovoljenja. Od zasebnih lastnikov so že odkupili vsa zemljišča, še navaja Radio Maribor.

Presoja vplivov na okolje, ki jo pripravlja Agencija Republike Slovenije za okolje, naj bi bila že končana. Še vedno pa tečejo postopki za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta v občini Hoče Slivnica. Občinski svet bo prostorski načrt potrjeval, ko bo investitor pripravil vso potrebno dokumentacijo.

Po pridobljenih vseh dovoljenjih in spremembi OPPN-ja bo lahko vlagatelj zaprosil za gradbeno dovoljenje. Graditi naj bi začeli spomladi prihodnje leto, poroča Radio Maribor.