Uporabniki, ki imajo na javni površini v Mestni občini Maribor postavljen gostinski vrt in želijo tega začasno povečati, z namenom, da lahko zagotovijo zadostno razdaljo med gosti, morajo pristojnemu upravnemu organu predložiti vlogo za dodatno rabo javnih površin.
Uporabniki, ki imajo na javni površini v Mestni občini Maribor postavljen gostinski vrt in želijo tega začasno povečati, z namenom, da lahko zagotovijo zadostno razdaljo med gosti, morajo pristojnemu upravnemu organu (Urad za komunalo, promet in prostor MO Maribor) predložiti vlogo za dodatno rabo javnih površin.

Pristojne službe bodo preverile možnosti prostorske širitve

“Vlogo naj oddajo z vsemi prilogami – skico ureditve z dimenzijami in orto-foto posnetkom umestitve na javno površino. Vlogo mora uporabnik posredovati pred širitvijo gostinskega vrta. Tako bo lahko pristojna služba pravočasno preverila možnost prostorske širitve gostinskega vrta in pripravila pogodbo o uporabnini ter s tem legalizirala uporabo javne površine,” sporočajo z Mestne občine Maribor. 

Če bo javna površina v uporabi brez ustrezne pogodbe, bo pristojni urad kršitev odstopil v reševanje pristojnemu organu. Uporaba javne površine brez sklenjene pogodbe o uporabnini je v skladu z 18. členom Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo prekršek.