Ministrstvo za gospodarstvo podjetjem v turizmu in gostinstvu, številnim projektom ter drugim prizadetim akterjem obljublja razpise za kar 50 milijonov evrov različnih subvencij.

Pomoč pri posledicah epidemije COVID-19 prihaja, saj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obljublja nekaj novih subvencij in drugih razpisov za pomoč, ki bodo namenjeni turizmu, izvoznikom, manjšim in srednjim podjetjem v težavah ter razvoju številnih novih projektov, kot so recimo digitalizacija podjetij ter razvoj novih produktov v lesarstvu, v Financah poroča Teja Grapulin.

Nekaj razpisov je že znanih, še več pa jih bo sproti objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bodo jasno navedeni tudi razpisni pogoji in ostale pomembne informacije.

Za internacionalizacijo, digitalizacijo, gostinstvo in turizem

Tako se bo podprlo ohranjanje stikov s tujimi kupci ter promocijo izdelkov ali storitev na področju mednarodnega povezovanja, mala in srednja podjetja pa bodo lahko pridobila sredstva za digitalno preobrazbo, ki bo vključevala vpeljavo digitalnega poslovanja v prodajne verige, poslovne modele in podobno.

Ena od pomoči se bo nanašala tudi na sofinanciranje izpada prihodkov turističnim in gostinskim podjetjem, za saniranje posledic epidemije v malih in srednjih podjetjih pa bo tako na voljo 13 milijonov evrov.

Naložba v lesarstvo, planinske koče ter razvojne projekte

Posebna pozornost bo posvečena prizadetim obmejnim podjetjem, ki se ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo, finančna pomoč pa bo pripomogla k ponovnemu zagonu dejavnosti in ohranjanju delovnih mest. Spodbude bo deležen tudi razvoj novih produktov na področju predelave lesa in lesnih izdelkov, pomoč pa čaka še planinske koče, ki se bodo lahko podale v smer večje trajnosti. Tudi sicer bo nekaj pomoči namenjene sofinanciranju številnih razvojnih projektov, ki bodo pripomogli k cvetenju slovenskega gospodarstva v prihodnje.

V prihodnje bo za pomoč namenjenih še 65 milijonov evropskih sredstev, kar bo skupno pomenilo kar 97 milijonov evrov dostopnih povratnih sredstev, ki bodo pripomogla k lajšanju posledic epidemije COVID-19.

Kot povedo na Ministrstvu, so kot eden od ukrepov dostopna tudi posojila za premoščanje likvidnostnih težav, posojila za naložbe in blaženje posledic COVID-19 ter posojila za kapitalsko utrjevanje podjetij. V prihodnje bo za pomoč namenjenih še 65 milijonov evropskih sredstev, kar bo skupno pomenilo kar 97 milijonov evrov dostopnih povratnih sredstev, ki bodo pripomogla k lajšanju posledic epidemije COVID-19.