Nadzorni svet družbe SNAGA za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve razpisuje delovno mesto za direktorja. Prijave so že odprte.

O kadrovskih menjavah na Snagi smo v preteklih mesecih večkrat poročali. Najprej je odstopil direktor Cveto Žalik, ki mu je sedanje občinsko vodstvo očitalo milijonsko izgubo, na njegovo mesto pa je bil začasno postavljen Alan Perc, direktor mariborske Energetike, ki Snago vodi zadnje tri mesece. Nadzorni svet Snage pa sedaj išče direktorja z razpisom za poln, štiriletni mandat.

Delovne izkušnje in izdelana vizija

Kandidat mora za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora najmanj visoko izobrazbo tehniške, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve, vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delih, imeti pa mora tudi organizacijske, strokovne in druge sposobnosti izkazane z referencami.

Interesenti za pozicijo direktorja na Snagi, morajo, kot je v navadi, k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, dodatno pa morajo pri oddaji svoje prijavnice zapisati tudi svojo vizijo razvoja družbe.

Pozicija direktorja bo veljala največ štiri leta

Mandat izbranega direktorja bo trajal največ štiri leta, a bo imel možnost ponovnega imenovanja.

Pisne prijave z vsemi potrebnimi dokazili morajo kandidati poslati najpozneje do 20. septembra 2019.