Po za zdaj še nerevidiranih konsolidiranih podatkih so lani ustvarili 727 milijonov evrov prihodkov.

Foto; Google

Bistriška skupina Impol je na spletni strani Ljubljanske borze objavila za zdaj še nerevidirane konsolidirane podatke, iz katerih je razvidno, da je lani ustvarila 727 milijonov evrov prihodkov, leto pa končala z 41,4 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma 58,4 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA).

Z rezultatom rahlo zaostali za zastavljenim načrtom glede prodaje

Na ravni skupine, ki se ukvarja s predelavo aluminija, so prihodke v primerjavi z letom povečali za 61 milijonov evrov, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil višji za skoraj dvajset milijonov evrov. V Impolu so z doseženim rezultatom sicer rahlo zaostali za zastavljenim načrtom glede prodaje, ki je lani predvideval 741 milijonov evrov prihodkov, pa tudi glede končnega izkupička, ki je bil zastavljen pri 65 milijonov evrov EBITDA.

Nominirani za dobavitelja ohišja za baterije

Iz skupine so že konec decembra sporočili, so lani proizvedli 250.000 ton aluminijski izdelkov, letos pa načrtujejo proizvodnjo v obsegu 262.000 ton. Lani so ob tem izvedli za več kot 50 milijonov evrov investicij in nekoliko povečali zadolženost, kar kaže v nekaj višjem kazalniku neto dolga v primerjavi z EBITDA (2,8), ki pa je še vedno v okviru danih zavez. Lani so med drugim pomembneje pričeli s širitvijo programa izdelkov z višjo stopnjo dodelave in bili v Samsungu nominirani za dobavitelja ohišja za baterije, medtem ko se za dobave visoko tehnoloških izdelkov že dogovarjajo z avtomobilskim proizvajalcem BMW.

Večji del naložb za novo livarno

Pri pripravi načrta za letošnje leto so že upoštevali nepredvidljive okoliščine, ki jih prinaša uvedba carin na ameriškem trgu, sankcije proti enemu največjih proizvajalcev aluminija Rusalu, zniževanje proizvodnje aluminija v Evropi in s tem ustrezne surovinske oskrbe, negotovosti okoli brexita, pa tudi spremembe nabavnih virov in cen energentov. Po sedanjih načrtih za letos načrtujejo 32 milijonov evrov čistega dobička, ob tem pa za okoli 35 milijonov evrov naložb; od tega večji del za novo livarno, ki bo omogočila cenejši vir surovine, ter za informacijsko podporo poslovanja.