Delodajalci izkoriščajo nejasnost zakona: Po proučitvi vsakega primera bodo v Konfederaciji slovenskih sindikatov izplačilo kriznega dodatka zahtevali od delodajalca in po potrebi ustrezno ukrepali, vse dokler kriznega dodatka ne bodo prejeli vsi upravičeni do njega.

Slika je simbolična

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa dolžno izplačilo KRIZNEGA DODATKA vsem zaposlenim v zasebnem sektorju, ki v času razglašene epidemije delajo.

“Pozivamo vse upravičene do kriznega dodatka, da nas obvestijo o morebitnem neizplačilu za obdobje od 13. marca pri plači za marec v sorazmernem delu. Po proučitvi situacije bomo izplačilo kriznega dodatka zahtevali od delodajalca in po potrebi ustrezno ukrepali, vse dokler kriznega dodatka ne bodo prejeli vsi upravičeni do njega,” pozivajo v Konfederaciji slovenskih sindikatov (KSS).

Do kriznega dodatka upravičeni tudi v primeru dela na domu

Med drugim interventni zakon tudi določa, da za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo, država krije prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako za delavca kot tudi za delodajalca. Iz tega razloga je delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, dolžan izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Do tega dodatka je delavec upravičen za delo v času epidemije pod pogojem, da v teh kriznih razmerah dela. Znesek mesečnega kriznega dodatka, ki znaša 200 eur se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša. Delavec je upravičen do kriznega dodatka, za dneve ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma. Če je delavec delal vse delovne dni od 13. 3. do 31. 3. (13 delovnih dni) prejme krizni dodatek v višini 118,18 eur (200/22*13).

Neizplačila dodatka zaradi nejasnosti in nevednosti

“Zakon v marsikaterem delu še ni jasen in prihaja do različnih interpretacij, zato lahko nekateri delodajalci to izkoristijo in kriznega dodatka ne izplačajo. V praksi se bodo vsekakor pojavile določene težave in vprašanja, mogoče nekateri delodajalci ne bodo izplačali kriznega dodatka zaradi nejasnosti oz. nevednosti,” še dodajajo v KSS.

Zato pozivajo vse člane in zaposlene iz zasebnega sektorja, ki v času epidemije delajo in pri plači za marec niso prejeli kriznega dodatka, da o tem obvestite svojega sindikalnega zaupnika ali nas obvestite neposredno na e-poštni naslov  [email protected].

Pri obveščanju KSS preko elektronske pošte svoj primer s potrebnimi podatki opišite, lahko pa pokličete na 041/385-673 podpredsednika KSS Ažnoh Davida, s katerim boste vse urejali. “Vaš primer bomo v KSS proučili in v kolikor ugotovimo, da ste do dodatka upravičeni in ga neutemeljeno niste prejeli, bomo z našo pravno službo storili vse, da skupaj zagotovimo to kar vam v času epidemije pripada,” še dodajajo.