Državni zbor se bo danes sestal na izredni seji, da bi ponovno odločil o sprejemu dveh zakonov iz proračunskega paketa za prihodnji dve leti, na katera je državni svet izglasoval odložilni veto.

Vir: DZ

Državni zbor se bo danes sestal na izredni seji, da bi ponovno odločil o sprejemu dveh zakonov iz proračunskega paketa za prihodnji dve leti, na katera je državni svet izglasoval odložilni veto. V prvem se svetniki ne strinjajo z višino povprečnine za občine, v drugem nasprotujejo načinu izredne uskladitve pokojnin.

Povprečnina ne zadošča za pokritje vseh stroškov

Povprečnina, kot je zapisana v zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, po oceni državnih svetnikov ne zadošča za pokritje vseh stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog občin. Zato morajo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog namenjati svoja lastna razvojna sredstva, je na četrtkovi seji, na kateri so državni svetniki izglasovali odložilni veto, opozoril vodja interesne skupine lokalnih interesov v državnem svetu Milan Ozimič.

SAB: pokojnine upokojencem višje za enak znesek

V zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin pa je za državne svetnike sporen način izredne uskladitve pokojnin, do katere bo v primeru ugodne gospodarske rasti v tem letu prišlo decembra 2020. Na predlog poslancev SAB je namreč DZ določil, da se pokojnine vsem upokojencem zvišajo za enak znesek, in ne v odstotkih.

Uveljavitev obeh zakonov je nujno potrebna, da bo 1. januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo. Za to pa ju mora ob današnjem ponovnem glasovanju potrditi več kot polovica vseh poslancev, torej najmanj 46.