Številna slovenska poletja že pošiljajo vloge za nova likvidnostna posojila iz sheme, ki jo je država oblikovala za okrevanje po epidemiji, prav tako pa je že od marca v veljavi zakon, ki podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim omogoča odlog plačila kreditov.

Število vlog za državno pomoč, ki je v preteklih mesecih prispelo v slovenske banke in hranilnice, dokazuje, da je ukrep za slovensko gospodarstvo še kako dobrodošel. Mala in srednja podjetja lahko v ukrepih za okrevanje po epidemiji pridobijo posojila v višini do 80 odstotkov, velika pa do 70 odstotkov glavnice. Posojila bodo sicer namenjena le financiranju osnovne dejavnosti, zakon pa je zaradi birokratskih usklajevanj v praksi zaživel šele pred kratkim.

Slovenske banke in hranilnice so do sedaj prejele 23 100 vlog podjetij in prebivalcev za odlog plačil, pri čemer skupni obseg kreditov znaša 2,5 milijarde evrov, vsota odloženih plačil pa okrog 333 milijonov evrov. S podjetij so slovenske banke prejele tudi okrog 1200 vlog za likvidnostna posojila, vrednost teh pa dosega okrog 668 milijonov evrov.

“Število vlog za odobritev odlogov plačil in likvidnostnih kreditov za blažitev posledic epidemije covid-19 dokazuje, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep,” so prepričani na finančnem ministrstvu.

333 milijonov evrov odloženih plačil, 668 milijonov evrov posojil

Zakon z marcem prinaša tudi odlog plačila kreditnih obveznosti za podjetja, samostojne podjetnike, zadruge, nosilce kmetijskega gospodarstva in druge fizične osebe. Kot poroča STA, bi naj slovenske banke in hranilnice do sedaj prejle 23 100 vlog podjetij in prebivalcev za odlog plačil, pri čemer skupni obseg kreditov znaša 2,5 milijarde evrov, vsota odloženih plačil kreditnih obveznosti pa okrog 333 milijonov evrov. S podjetij so slovenske banke prejele tudi okrog 1200 vlog za likvidnostna posojila, vrednost teh pa dosega okrog 668 milijonov evrov.

STA