Statistika kaže, da je bil nemški izvoz v avgustu to leto manjši, podatki pa so še dodatno povečali strah, da bi se največja evropska ekonomija znašla v recesiji.

Nemška statistična agencija je ugotovila, da je izvoz Nemčije v avgustu padel za 1,8% v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko je narastel za 0,5%. Trenutni podatki so tako najslabši od aprila letos. Če je presežek v juliju znašal 20,5 milijarde evrov, je bil avgusta 18,1 milijarde evrov.

Najprej padec BDP, nato recesija

Nemško gospodarstvo, ki je izvozno usmerjeno, se sooča z negativnimi učinki upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti, ki poraja poslovno negotovost kot posledico mednarodnih trgovinskih sporov in pričakovanega izstopa Združenega kraljestva iz EU. Ekonomist LBBW Uwe Burkert je povedal, da se bo najbrž zgodil padec BDP, čemur bi lahko sledila recesija.

Ekonomistični slovarček

Ekonomisti recesijo definirajo kot negativno gospodarsko rast, ki vztraja določen čas, pri čemer gre običajno za občasno upočasnitev gospodarske aktivnosti v državi, ki jo spremlja poslabšanje splošnega gospodarskega ozračja, kar vključuje še padanje realnega dohodka, naraščanje brezposelnosti, nizko izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in drugo.