Pridelek so dolžni na upravni enoti do 20. novembra prijaviti tisti, ki obdelujejo vsaj 0,1 hektar vinogradov, pa tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo.

Slika je simbolična

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vinogradnike in vinarje poziva k prijavi pridelka grozdja, vina pa tudi zalog. Pridelek so dolžni na upravni enoti do 20. novembra prijaviti tisti, ki obdelujejo vsaj 0,1 hektar vinogradov, pa tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo.

Sporočiti morajo tudi zaloge vina, če jih imajo

»Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti (zadrugi), ni potrebno prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet oz. zadruga. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka,« so ob tem pojasnili na ministrstvu.

Vinarji pa morajo sporočiti tudi zaloge vina, če jih imajo. Rok za to je bil sicer 7. septembra, vinarji pa so morali prijaviti zaloge, ki so jih imeli na dan 31. julij. »Pridelane, prodane, porabljene in skladiščene količine vina ter izvedeni enološki postopki morajo biti razvidni iz kletarske evidence, ki so jo dolžni voditi vsi zavezanci za vpis v register,« so še navedli na ministrstvu.