Podjetje Merkur trgovina, ki v kar sedmih trgovskih centrih na Štajerskem in v Pomurju (od skupno 23 lastnih in 15 franšiznih) zaposluje 415 oseb je v letu 2018 ustvarilo 231 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Ob tem so dosegli 12,4 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Podjetje Merkur trgovina, ki v kar sedmih trgovskih centrih na Štajerskem in v Pomurju (od skupno 23 lastnih in 15 franšiznih) zaposluje 415 oseb, je po revidiranih podatkih, potrjenih s strani nadzornega sveta, v letu 2018 ustvarilo 231 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Ob tem so dosegli 12,4 milijona evrov dobička iz poslovanja. Izboljšali so tudi prodajne marže in kreditno sposobnost podjetja. EBITDA je znašala 13,8 milijonov evrov. Vlagajo v posodabljanje trgovinskega modela, izobraževanja zaposlenih ter v družbeno in okoljsko odgovorne projekte.

Največ prihodkov od prodaje trgovskega blaga

Dobička iz poslovanja je 2,6 milijona evrov več kot leto prej, oz. 12,3 milijona evrov čistega dobička pred davki. Največ prihodkov, 227 milijonov oz. 98 %, predstavljajo prihodki od prodaje trgovskega blaga. Vrednost te prodaje se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 5 %. Več kot polovico prodaje trgovskega blaga so ustvarili s prodajo končnim kupcem, 31 % predstavlja prodaja podjetjem v trgovskih centrih, 14 % pa veleprodaja.

Največji delež celotne prodaje blaga predstavlja prodajni program gradbenega materiala, lesa in kemije, največji delež razlike v ceni pa so ustvarili na programu tehničnih proizvodov.

Opazno se je izboljšala tudi boniteta oziroma kreditna sposobnost družbe. 

»Pomembno poslovno stabilnost si je Merkur zagotovil tudi s podpisovanjem novih dolgoročnih najemnih pogodb za večino oz. 15 naših trgovskih središč. Na Štajerskem in v Pomurju smo tako pogodbe uspešno podpisali za dva trgovska središča v Mariboru in za naše centre v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Velenju in Slovenj Gradcu. Tako smo pridobili operativno prožnost, varnost lokacij in nove strateške možnosti,« pojasnjuje ob potrditvi letnega poročila za 2018 s strani nadzornega sveta generalni direktor Merkurja Blaž Pesjak. 

Vodilni “Naredi si sam” trgovec

Maroša še pojasnjuje, da v Merkurju velik del svojih virov namenjajo posodabljanju svojega trgovinskega modela skladno z najnovejšimi trendi v panogi. Široka in raznolika ponudba podjetja, ki zajema celovitost storitev in odlično spletno ponudbo, podprto z največjo mrežo trgovskih središč za domače mojstre v Sloveniji, Merkurju omogoča, da še naprej ostaja vodilni slovenski trgovec v segmentu »naredi si sam«.

Največ zaposlenih na kvadratni meter trgovine

V skladu z vizijo razvoja podjetja želi Merkur ostati tudi med največjimi in najbolj priljubljenimi zaposlovalci v Sloveniji. V letu 2018 so tako število zaposlenih povečali za 1,1 % v primerjavi z letom prej, ko so konec leta zaposlovali 1.519 oseb, od tega jih je 415 na Štajerskem in v Pomurju. Znaten del sredstev tako namenjajo tudi za usposabljanje in razvoj zaposlenih. Z aktivnejšim zaposlovanjem mlajših so lani, po desetletju višanja povprečne starosti, to krivuljo uspeli obrniti v drugo smer in kolektiv pomladiti za skoraj pol leta. Povprečna starost zaposlenih je konec leta 2018 znašala 44,1 let.

Okoljsko naravnano podjetje

Ob vlaganjih v poslovanje in zaposlene skrb usmerjajo tudi v okolje, v katerem delujejo. S tremi sončnimi elektrarnami, eno na strehi Merkurjevega zelenega trgovskega centra prihodnosti Primskovo Kranj ter dvema na centralnem skladišču v Naklem, pridobivajo energijo, ki zadošča za oskrbo 712 gospodinjstev in prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 za 1.122.965 ton letno.

Okoljsko naravnanost potrjujejo tudi s ponudbo, v okviru katere kupcem omogočajo celostno energetsko prenovo doma, nakup in vgradnjo toplotnih črpalk, energetskih sijalk in številnih drugih okolju prijaznih rešitev za sobivanje z naravo.