Za maj in junij 2020 bodo najemniki javnih površin tudi v Mestni občini Maribor plačali le polovično uporabnino. Za to obdobje bodo na občini objavili nov razpis.

Med tistimi, ki jih je epidemija koronavirusa najbolj prizadela, so različni najemniki, ki so bili zaradi vladnega odloka prisiljeni zapreti svoja vrata in začasno opustiti svojo dejavnost. Da bodo najemnikom svojih poslovnih prostorov, med katerimi so se mnogi znašli v hudi eksistencialni stiski, priskočili na pomoč, so se odločili tudi v Mestni občini Maribor. 

Kot so že pred časom pojasnili na mariborski občini, so z interventnim odlokom predvideli možnost uveljavljanja nefinančne subvencije za najemnike poslovnih prostorov v lasti občine. “Vsi najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, se bodo lahko prijavili na javni razpis za pridobitev pravice do nefinančne subvencije,” so tedaj povedali za naš portal.

Nefinančna subvencija plačila najemnine

Za uporabo javnih površin in s tem tudi za namen gostinskih vrtov lasti MOM velja enako kot za najem poslovnega prostora – najemniki teh površin lahko pridobijo nefinančno subvencijo plačila najemnine za uporabo javne površine v lasti MOM. “Subvencija se lahko dodeli za sorazmerni del uporabnine za marec (za obdobje 15. 3. – 31. 3. 2020) ter za celotno uporabnino za mesec april. To v praksi pomeni, da jim za to obdobje, ko zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti, ne bo treba plačati najemnine oziroma uporabnine,” so še dodatno pojasnili.

To v praksi pomeni, da jim za to obdobje, ko zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti, ne bo treba plačati najemnine oziroma uporabnine,” so še dodatno pojasnili.

Javni razpis, na katerega se morajo prijaviti najemniki javnih površin v lasti MOM, ki želijo pridobiti to subvencijo, najdete na povezavi tej povezavi.

Pomoč v obliki dobropisa

Za maj in junij 2020 bodo najemniki javnih površin tudi v MO Maribor plačali le polovično uporabnino. Za to obdobje bodo na občini objavili nov razpis, ker zdajšnji zajema samo obdobje marec-april.

“Ob tem bodo najemniki, ki imajo sicer sklenjene letne pogodbe o najemu javne površine, v teh dveh mesecih sklenili mesečni pogodbi, v katerih se bodo lahko dogovorili o uporabi manjše ali večje površine, kot jo imajo sicer dogovorjeno v »rednih«, letnih pogodbah,” še dodajajo.

MO Maribor bo nefinančno subvencijo zagotovila tako, da bo za znesek odobrene subvencije izstavila dobropis v skladu z višino uporabnine po najemni pogodbi. Nefinančnih subvencij za najemnine za (gostinske) lokale v lasti MOM pa za mesece po aprilu 2020 niso predvideli.