Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za pet odstotkov na približno 35.700.

V gostinstvu je bil marca tudi največji oz. 5,6-odstoten upad zaposlenih oseb. Znotraj dejavnosti je bilo večji upad števila delovno aktivnih zaznati pri zaposlenih osebah v dejavnosti strežba jedi in pijač, za sedem odstotkov. Število samozaposlenih oseb se je zmanjšalo za 0,6 odstotka. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v skupinah natakar, kuhar in kuhinjski pomočnik.

V marcu se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Povečalo se je za 1,6 odstotka na približno 65.200.

Število zaposlenih žensk upadlo bolj kot število moških

Marca se je število delovno aktivnih v letni primerjavi povečalo za 0,7 odstotka. V mesečni primerjavi se je medtem število zaposlenih oseb zmanjšalo za 0,3 odstotka na približno 801.900, število samozaposlenih oseb pa za 0,2 odstotka na približno 94.100.

Število zaposlenih oseb se je zmanjšalo bolj pri fizičnih osebah, in sicer za 2,3 odstotka na približno 50.300. Pri pravnih osebah se je to število zmanjšalo za 0,1 odstotka na 751.600. Število zaposlenih žensk pri fizičnih osebah se je zmanjšalo bolj kot število zaposlenih moških pri fizičnih osebah. Prvih za 4,3 odstotka, drugih za 0,9 odstotka.

Po regijah se je število delovno aktivnih oseb najbolj znižalo v osrednjeslovenski in podravski statistični regiji, v prvi za približno 700, v drugi za nekaj več kot 400. Najbolj pa se je povečalo v pomurski in zasavski statistični regiji, za 200 oz. nekaj več kot 100.

STA