Glede na nastalo situacijo je pričakovati, da bo gradbeno dovoljenje za nov odsek v dolžini 3,7 kilometra, pridobljeno do avgusta, kar bi omogočilo pričetek del v septembru 2020.

Prikaz novega viadukta Pesnica (Vir: DRSI)

Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja je eden največjih infrastrukturnih projektov v naši regiji. Projekt nadgradnje železniške infrastrukture in drugih prometnih ter zalednih povezav bo prebivalcem in širši okolici ter gospodarstvu omogočil boljši in hitrejši pretok ljudi in blaga ter bo povečal konkurenčnost občin. Lokalni skupnosti se bo z modernizacijo in nadgradnjo omenjenega železniškega odseka izboljšala predvsem kakovost bivanja, večja bo tudi varnost vseh udeležencev v prometu.

Kot je znano poteka izvedba del v več sklopih, nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja, pa zajema tudi izgradnjo odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica. Vrednost del je ocenjena na 101 milijon evrov, pričela pa naj bi se letos jeseni in bodo trajala okvirno 30 mesecev.

Prikaz novega viadukta Pesnica (vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)

Rahla zamuda zaradi Covid-19, a projekt bo stekel dokaj hitro

Kot so za Maribor24.si povedali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, je bila pogodba z izvajalcem podpisana v mesecu novembru 2019. Izvajalec trenutno pripravlja vso potrebno dokumentacijo za pričetek del, v teku je tudi pridobivanje gradbenega dovoljena.

»Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovana v začetku 2020. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in posledično zaradi zaustavitve upravnih rokov so se aktivnosti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja zaustavile tako, da glede na prvotne plane prihaja do približno dvomesečne zamude. Glede na nastalo situacijo je pričakovati, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do avgusta 2020, kar bi omogočilo pričetek del v septembru 2020,« so še pojasnili za naš portal.

Sofinanciranje iz kohezijskega sklada

Odsek bo dolg 3,7 kilometrov in bo zajemal:

  • izgradnjo predora Pekel v dolžini 1530 metrov vključno z reševalnim rovom,
  • izgradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 metrov,
  • izgradnjo podvoza Pesnica,
  • izgradnjo opornih in podpornih konstrukcij,
  • ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega voznega omrežja,
  • ureditev cest s prometno opremo ter izgradnjo aktivne protihrupne zaščite.

Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz kohezijskega sklada.