Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 8 milijonov evrov vreden razpis, v okviru katerega bo mogoče pridobiti sredstva za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa ter vsesplošno izboljšati gospodarjenje z gozdovi.

Nedavno je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Nepovratna sredstva znašajo kar 8 milijonov evrov, na Ministrstvu pa si želijo v okviru razpisa uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči bolj intenzivno gospodarjenje z gozdovi, profesionalizacijo dela z gozdovi, zmanjšanje delovnih nesreč ter več novih delovnih mest.

Gepostet von Zavod za gozdove Slovenije am Freitag, 24. Juli 2020

Izbrane bodo najbolje ocenjene vloge

Za pridobitev nepovratnih sredstev lahko upravičenci kandidirajo individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev bo namenjenih fizičnim osebam, preostalo pa pravnim.

Popolno izpolnjene vloge je mogoče oddati vse do 17. septembra, podrobnejše informacije o razpisu in vlogah pa najdete na naslednji povezavi.Tukaj vpiši vsebino okvirja.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, bo po besedah Ministrstva znašala 40 % upravičenih stroškov naložbe. Popolno izpolnjene vloge je mogoče oddati vse do 17. septembra, podrobnejše informacije o razpisu in vlogah pa najdete na naslednji povezavi.