Dela bodo potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko do križišča z Masarykovo in popolna zapora priključka z Betnavske na Gorkega ulico.

ljubljanska

ljubljanska

ljubljanska

ljubljanska

Pripravljalna dela za gradnjo podvoza v Ljubljanski ulici so v sklepni fazi, železniški prehod v Ljubljanski pa je že zaprt. Začasno lahko tako pešci in kolesarji tire odslej prečkajo nekaj metrov nižje, v Žitni ulici pri Pekarni. Gre za nivojski, ki bo zavarovan z zapornicami,  železniška postaja Tabor pa ostaja na istem mestu.

Novi podvoz januarja 2020

Dela bodo potekala predvidoma 16 mesecev, v tem času pa bo veljala popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico in popolna zapora priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico. Odprtje novega podvoza je tako načrtovano za januar 2020.

Pogodbena vrednost za izvedbo podvoza na Ljubljanski ulici v Mariboru z ostalimi ukrepi je 8,9 milijona evrov, sofinancersko razmerje je 60 % Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI)  in 40 % MO Maribor, od tega MO Maribor prispeva 3,2 milijona evrov, preostanek pa DRSI. V sklopu izgradnje podvoza bo prenovljen tudi Magdalenski park. Dela izvaja izbran konzorcij izvajalcev JV Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding.

Spremembe prometnega režima

 • Obvoz IZ SMERI JUGOZAHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po ulicah Gorkega in Moša Pijade.
 • Obvoz IZ SMERI JUGOVZHODA v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po Titovi cesti.
 • Obvoz IZ SMERI SEVEROVZHODA v smeri UKC Maribor bo potekal po Pobreški cesti.
 • Začasen nivojski prehod oziroma obvoz do UKC Maribor čez železniško progo bo mogoč samo za kolesarje in pešce med Žitno in Pupinovo ulico.
 • Dostop do Oddelka za psihiatrijo, Doma Lizike Jančar in dveh stanovanjskih objektov za motorna vozila in kolesarje bo mogoč po začasni dostopni cesti samo iz križišča Ljubljanske ulice in Jezdarske ulice.
 • Dostop za pešce do Doma Lizike Jančar bo potekal čez Magdalenski park preko križišča Ljubljanske in Jezdarske ulice. Parkirni hiši ob UKC Maribor poslujeta NEMOTENO.                                                                                                                                                                                                                                                  «.

Do dokončanja gradbenih del ne bodo obratovala postajališča:

 • Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« v mesto,
 • Postajališče »Ljubljanska – II. gimnazija« iz mesta,
 • Postajališče »Magdalenski park«, postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« v mesto,
 • postajališče »Betnavska cesta – Žolgarjeva« iz mesta.
 • Postajališče »Maribor – UKC« obratuje za vse linije nemoteno.

 

 • Linija 1 »Tezno«, bo preusmerjena na Titovo cesto do Europarka in naprej na Pobreško cesto v in iz smeri mesta, nadomestna postajališča so »Magdalena« na Pobreški cesti v in iz mesta.
 • Linija 2 »Betnavska«, v smeri mesta vozi od križišča z Betnavsko cesto/Ul. Pariške komune na Gorkega ulico, ne uporablja postajališč »Betnavska – Žolgarjeva« v in iz mesta, nadomestno postajališče je postajališče in »Gorkega – Preradovičeva« v smeri mesta in »Gorkega ulica« v smeri iz mesta.
 • Za linijo 17 »Studenci – Ribniško selo« ne obratujejo postajališči » Pariške komune« in »Magdalenski park«, v smeri iz mesta se uporablja postajališče »Tabor« (namesto postajališča »Magdalenski park«), pot nadaljuje v smeri Gorkega ulice in naprej po obstoječi trasi, za smer v mesto ne vozi po Ulici Pariške komune, vozi po Gorkega ulici.
 • Linija 21 »Ljubljanska«, v smeri mesta vozi od krožišča z Ul. Pariške komune do križišča z Gorkega ulico in naprej v mesto do postajališča »Maribor – UKC«, linija po novem uporablja postajališči »Ulica Pariške komune«, v smeri iz mesta uporablja postajališče »Tabor« namesto »Magdalenski park«.