Naložba bo prispevala k zagotavljanju normalnih pogojev za poslovanje podjetij in omogočila njihovo širitev oz. gradnjo novih objektov. S tem se bodo lahko povečali prihodki podjetij na domačem in tujih trgih ter njihova dodana vrednost ter odprla nova delovna mesta.

FOTO: Cona Tezno

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Cesta S-J-3 v Poslovno proizvodni coni Tezno (dograditev EPC)«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor, je 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 246.000 evrov.

“Namen projekta je izvedba gradbeno obrtnih del pri novogradnji cestnega odseka z vso pripadajočo infrastrukturo na zahodnem delu Poslovno proizvodne cone Tezno, ki je ena največjih con v regiji. Tam sicer podjetja že delujejo, vendar cesta in komunalno-energetska infrastruktura še nista zgrajeni,” so sporočili s Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko.

Naložba bo prispevala k zagotavljanju normalnih pogojev za poslovanje podjetij in omogočila njihovo širitev oz. gradnjo novih objektov. S tem se bodo lahko povečali prihodki podjetij na domačem in tujih trgih ter njihova dodana vrednost. Možno bo tudi odpiranje novih delovnih mest pomembnih za Mestno občino Maribor in širšo Podravsko regijo. Cesta bo prispevala tudi k večji prometni varnosti in boljši urejenosti cone.

Na območju Cone Tezno več kot 215 podjetij

Na območju današnje Cone Tezno se je nekdaj razprostirala znamenita Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), ki je tukaj zapustila prepoznavno sled razvoja sodobne industrijske tradicije. Njena predhodnica je bila v času 2. svetovne vojne Tovarna letalskih delov. Danes je v 215 podjetjih, ki so svoj prostor našla v Coni Tezno, skupaj zaposlenih okrog 3670 ljudi.

V Coni Tezno danes med drugim nastajajo zelo zahtevni deli in sklopi za največje evropske avtomobilske proizvajalce. Hkrati je Cona Tezno prizorišče snovanja in nastajanja vse več visoko sofisticiranih, ‘hi-tec’ produktov in storitev, tudi poštnih, logističnih, bančnih, marketinških ter zavarovalniških. Cona Tezno je tudi območje, ki slovi po razvoju najbolj naprednih rešitev s področja varčne rabe energije, na obrobju cone se nahaja tudi Tehnični šolski center.